Skapa ett segment i användargränssnittet för Experience Platform

Senaste uppdatering: 2023-05-24
 • Ämnen:
 • Segments
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Följande video är avsedd att ge en bättre förståelse för hur man skapar segment. Det visar ett exempel på en kundupplevelse följt av en snabb genomgång av de viktigaste funktionerna i Platform gränssnitt. Läs mer om segmentering och hur du skapar segment i användargränssnittet i Segment Builder Guide.

Om du är intresserad av att skapa ett segment med segmenterings-API:t kan du läsa skapa en API-guide för segment.

OBSERVERA

Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i Segment Builder Guide.

På denna sida