Skapa segment med flera enheter i användargränssnittet för Experience Platform

Följande video är tänkt att ge stöd för din förståelse av att skapa dynamiska segment. Här visas ett exempel på en kundupplevelse följt av en snabb genomgång av de viktigaste funktionerna i Platform-gränssnittet. Mer information om segmentering av flera enheter finns i guiden segmentering av flera enheter.

OBSERVERA

Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i Segment Builder guide.

På denna sida