Skapa ett dynamiskt segment i användargränssnittet för Experience Platform

Följande video är tänkt att ge stöd för din förståelse av att skapa dynamiska segment. Här visas ett exempel på en kundupplevelse följt av en snabb genomgång av de viktigaste funktionerna i Platform-gränssnittet. Mer information om segmentering och hur du skapar segment i användargränssnittet finns i guiden Skapa segment.

Om du är intresserad av att skapa ett segment med segmenterings-API:t kan du läsa skapa en API-guide för segment.

OBSERVERA

Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i Segment Builder guide.

På denna sida