Källor i Real-time Customer Data Platform

Senaste uppdatering: 2023-11-21
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Adobe Real-Time Customer Data Platform tillåter att data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor som Adobe Solutions, molnbaserad lagring, tredjepartsprogramvara och CRM.

En mer detaljerad översikt över källor, inklusive en lista över tillgängliga källor och länkar till självstudiekurser finns i källdokumentation.

På denna sida