Profiles kontrollpanel

I Adobe Experience Platform användargränssnitt (UI) finns en kontrollpanel där du kan visa viktig information om dina Real-time Customer Profile-data, som de fångats in under en daglig ögonblicksbild.

Detaljerade instruktioner om hur du får åtkomst till och interagerar med kontrollpanelen Profiles i användargränssnittet, samt hur du får veta mer om tillgängliga mått som visas på kontrollpanelen, finns i handboken Profiles för kontrollpanelen.

Om du vill få en översikt över alla instrumentpanelsfunktioner i användargränssnittet i Experience Platform börjar du med att läsa översikten instrumentpaneler.

På denna sida