ECID - översikt

Senaste uppdatering: 2024-01-25
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Experience Cloud ID (ECID) är ett delat ID-namnutrymme som används i Adobe Experience Platform- och Adobe Experience Cloud-program.

ECID utgör grunden för kundidentiteten. Med tanke på Identity Serviceanvänds ECID som primärt ID för enheter och som basnod för identitetsdiagram.

Med ECID kan man

 • Lägg till ett personcentrerat sammanhang för identiteter, så att ni kan marknadsföra till verkliga personer i stället för till enheter.
 • Synkronisera med partners.
 • Koppla länkar i par för att ansluta till offline-ID eller andra ID:n till diagrammet.

För att kunna identifiera dina onlineanvändare måste du ha ECID som identifierar dina besökare i alla program i Adobe Experience Cloud.

Nästa steg och ytterligare resurser

Följande dokumentation ger ytterligare resurser för att förstå ECID mellan olika plattformar och Experience Cloud-program:

På denna sida