Översikt över undersökningsmål

Översikt

Plattformarna identifierar enkäthändelser, samlar in feedback från kunderna i realtid via dataelement och delar data med Adobe Experience Platform.

Målgrupper som stöds

För närvarande stöder Platform de undersökningsmål som anges nedan. Information om hur du ansluter till dessa mål finns i de enskilda länkarna:

På denna sida