Lösningar

Senaste uppdatering: 2023-05-24
  • Ämnen:
  • Debugger
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Developer
    User

Adobe Experience Platform Debugger innehåller en lista med Lösningar i den vänstra navigeringen. Välj en lösning för att se resultaten för specifika Adobe Experience Cloud-tekniker.

Listan över tillgängliga lösningar som visas i felsökningsgränssnittet

Webb-SDK för Adobe Experience Platform

Skärmen Adobe Experience Platform Web SDK visar information om Adobe Experience Platform Web SDK. Välj Configure för att aktivera eller inaktivera konsolloggning.

Analytics

The Analytics -fliken innehåller information om Implementering av Adobe Analytics.

Target

Använd Target skärm att visa Adobe Target förfrågningar eller mboxTrace svarsinformation.

Se guiden använda felsökare för målimplementeringar för mer information.

Audience Manager

Använd Audience Manager -flik för att visa information om händelser i Adobe Audience Manager. Markera organisationen för att expandera den och visa informationen.

Adobe Experience Platform Tags

Använd Adobe Experience Platform Tags för att visa taggförfrågningar. Du kan också välja Configuration för att konfigurera bädda in koder. Du kan redigera, ersätta eller lägga till fler inbäddningskoder i Experience Platform Debugger. Om du loggar in kan du välja en alternativ egenskap med listrutorna.

Experience Cloud ID

Använd Experience Cloud ID flik att visa Experience Cloud ID-tjänst förfrågningar.

Dynamic Tag Management

Om du tidigare har implementerat den gamla versionen av taggar i Experience Platform (kallas Dynamic Tag Management (DTM)) kan du använda den här fliken för att konfigurera dina inbäddningskoder och visa information om nätverksbegäran.

På denna sida