Översikt över användargränssnittet för åtkomstkontroll

Med åtkomstkontrollen i Adobe Experience Platform kan du hantera roller och behörigheter för olika Platform-funktioner genom att använda Adobe Admin Console. Det här dokumentet är en guide till hur du navigerar i Admin Console för att hantera åtkomstkontroll för Platform. En översikt över åtkomstkontroll på hög nivå i Experience Platform finns i översikten över åtkomstkontroll.

Följande uppgifter ingår:

Upprepa stegen ovan om du vill fortsätta lägga till användare efter behov. Nu när du har lärt dig hur du styr åtkomsten till Platform-funktioner genom Admin Console kan du läsa avsnittet i bilagan i översikten åtkomstkontroll om du vill veta mer om de enskilda behörigheterna och de Platform-funktioner de ger åtkomst till.

På denna sida