Felsökning av Device Control Center

Du kan övervaka och felsöka prestanda för din aktivitet och enhet för skärmuppspelning med hjälp av kontrollpanelen för enheter. Den här sidan innehåller information om hur du övervakar och felsöker upplevda prestandaproblem för skärmspelaren och de tilldelade enheterna.

Övervaka och felsök från Device Control Center

Du kan övervaka aktiviteten och därmed felsöka skärmspelaren med Device Dashboard.

Enhetens instrumentpanel

Följ stegen nedan för att navigera till kontrollpanelen för enheter:

 1. Navigera till enhetskonsolen från ditt projekt, till exempel Testa projekt —> Enheter.

  Välj Enheter och Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2019-09-03at13823pm

 2. I listan visas de tilldelade och ej tilldelade enheterna, vilket visas i bilden nedan.

  screen_shot_2019-09-05at12823pm

 3. Markera enheten (NewTestDevice) och klicka på Kontrollpanel i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2019-09-05at13341pm

 4. På sidan visas enhetsinformation, aktivitet och enhetsinformation som gör att du kan övervaka enhetsaktiviteter och -funktioner.

  screen_shot_2019-09-05at13700pm

Övervaka enhetsaktivitet

På panelen Aktivitet visas den senaste pingen av skärmspelaren med tidsstämpeln. Den senaste penseln motsvarar den senaste gången som enheten kontaktade servern.

chlimage_1

Klicka på Samla in loggar i det övre högra hörnet av panelen Aktivitet för att visa loggarna för spelaren.

Uppdatera enhetsinformation

Kontrollera panelen Enhetsinformation för att visa enhetens IP-adress, lagringsanvändning, version av inbyggd programvara och spelarens drifttid för enheten.

chlimage_1-1

Klicka dessutom på Rensa cacheminne och Uppdatera för att rensa cacheminnet för enheten och uppdatera versionen av den inbyggda programvaran från den här panelen.

Klicka på i det övre högra hörnet av panelen Enhetsinformation om du vill starta om eller uppdatera spelarens status.

chlimage_1-2

Uppdatera enhetsinformation

Kontrollera panelen ENHETSINFORMATION för att visa konfigurationsuppdateringen, enhetsmodellen, enhets-OS och gränssnittsinformationen.

screen_shot_2019-09-05at13853pm

Klicka på ()…) i det övre högra hörnet av panelen Enhetsinformation om du vill visa egenskaper eller uppdatera enheten.

screen_shot_2019-09-05at14017pm

Klicka på Egenskaper för att visa dialogrutan Enhetsegenskaper. Du kan redigera enhetens titel eller välja alternativet för konfigurationsuppdateringar som Manuell eller Automatisk.

OBSERVERA

Mer information om de händelser som är associerade med enhetens automatiska eller manuella uppdateringar finns i avsnittet Automatiska eller Manuella uppdateringar från Device Dashboard i Hantera kanaler.

screen_shot_2019-09-05at14112pm

Visa skärmbild för spelaren

Du kan visa skärmbilden för spelaren från enheten på panelen PLAYER SCREENSHOT.

Klicka på ()…) i det övre högra hörnet av panelen Player-skärmbild och välj Uppdatera skärmbild för att visa ögonblicksbilden av spelaren som körs.

screen_shot_2019-09-05at14205pm

Hantera inställningar

På panelen INSTÄLLNINGAR kan användaren ändra inställningar för Admin-användargränssnitt, kanalväxlare och fjärrfelsökning för enheten.

OBSERVERA

Mer information om detta alternativ finns i AEM Screens Player.

screen_shot_2019-09-05at14250pm

Klicka dessutom på Inställningar i det övre högra hörnet för att uppdatera enhetsinställningarna. Du kan uppdatera följande inställningar:

 • Server-URL
 • Upplösning
 • Starta om schemat
 • Max. nr av loggfiler som ska sparas
 • Loggnivå

screen_shot_2019-09-05at14511pm

OBSERVERA

Du kan välja någon av följande loggnivåer:

 • Inaktivera
 • Felsök
 • Information
 • Varning
 • Fel

screen_shot_2019-09-05at15645pm

Felsöka OSGi-inställningar

Du måste aktivera den tomma referenten för att enheten ska kunna skicka data till servern. Om t.ex. den tomma refereraregenskapen är inaktiverad, kan enheten inte publicera en skärmdump.

Vissa av dessa funktioner är för närvarande bara tillgängliga om Refererarfiltret för Apache Sling Tillåt tom är aktiverat i OSGi-konfigurationen. Kontrollpanelen kan visa en varning om att skyddsinställningarna kan förhindra vissa av dessa funktioner från att fungera.

Följ stegen nedan för att aktivera filtret Tillåt tomt för Apache Sling Referrer-filtret

 1. Navigera till Adobe Experience Manager Web Console Configuration, d.v.s. https://localhost:4502/system/console/configMgr/org.apache.sling.security.impl.ReferrerFilter.
 2. Markera alternativet allow.empty.
 3. Klicka på Spara.

chlimage_1-3

Recommendations

I följande avsnitt rekommenderas övervakning av nätverkslänkar, servrar och spelare för att förstå hälsan och reagera på problem.

AEM har inbyggd övervakning för:

 • Varannan sekund visar att AEM Screens Player är i drift.
 • Skärmbild från spelaren som visar vad som för närvarande visas i spelaren.
 • Den version av AEM Screens Player Firmware som är installerad på spelaren.
 • Spelaren har lagringsutrymme utan extra kostnad.

Recommendations för fjärrövervakning med program från tredje part:

 • CPU-användning för spelare.
 • Kontrollera om AEM Screens Player-processen körs.
 • Fjärrstarta om/starta om spelaren.
 • Realtidsmeddelanden.

Vi rekommenderar att du driftsätter Player-maskinvaran och operativsystemet på ett sätt som gör att fjärrinloggning kan diagnostisera problem och starta om spelaren.

Ytterligare resurser

Se Konfiguration av videouppspelning och felsökning för att felsöka och felsöka videoklipp som spelas upp i din kanal.

På denna sida