Versionsinformation för funktionspaket 2004

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer
FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Experience Manager (AEM). Skärmar har underhållsstöd för AEM 6.3 Screens-plattformen.

Tillgänglighet

AEM Screens har släppt AEM 6.4 Feature Pack 8 och AEM 6.5 Feature Pack 4.

Du kan ladda ned det senaste funktionspaketet för AEM Screens 6.4.8 eller AEM Screens 6.5.4 från Programdistributionsportal med din Adobe ID. Navigera till Adobe Experience Manager flik och sök efter Skärmar för att få det senaste funktionspaketet.

Releasedatum

Releasedatum för AEM Screens Feature Pack 20204 är 20 april 2020.

Nyheter

 • Strategialternativ för uppspelningsavbrott

  Som innehållsförfattare bör du kunna ange när en kanal avbryts så att du kan välja att avbryta icke-kritiskt innehåll, men du kan välja att låta viktigt innehåll spelas upp helt innan uppspelningen avbryts på grund av schemaläggning.

  Se avsnittet Avbrottsmetod om du vill veta mer om tillgängliga alternativ från Kanaltilldelning för att implementera den här funktionen i ditt AEM Screens-projekt.

 • Skärmstartningar

  Användarupplevelsen för innehållsförfattaren har förbättrats och antalet klick har minskat för framtida publicering.

  Se Content Update using Screens Launch för mer information.

 • Kontrollpanel för kanaler

  Återspeglar uppdateringar av instruktioner på kontrollpanelen för kanaler i KANALINFORMATION -panelen.

 • Visa manifest

  Nu kan du visa manifestfilen från kanalkontrollpanelen.

  Se Visa manifestet.

 • Textövertäckning

  När du lägger till test i textövertäckningsfunktionen är teckensnittsstorleken exakt och förbättrad.

  Se Textövertäckning om du vill skapa en övertygande upplevelse i en sekvenskanal genom att ange en titel eller en beskrivning som läggs ovanpå en bild.

 • Förbättringar i kommandosynkronisering

  I den här versionen av funktionspaketet återspeglas förbättringar av fördröjningen för kommandosynkronisering mellan resursändringar.

  Se Synkronisera kommandon för mer information.

Lanserade AEM Screens-spelare

Följande AEM Screens-spelare finns för AEM Screens som lanserats AEM 6.4 Feature Pack 8 och AEM 6.5 Feature Pack 4:

 • ChromeOS
 • Windows
 • Android

AEM Screens Player - nedladdningar

Om du vill hämta den senaste AEM Screens-spelaren och läsa mer om felkorrigeringarna kan du läsa AEM Screens Player - nedladdningar.

På denna sida