Workfront for Experience Manager förbättrad Connector Expert Series

AEM Experts Series

Delta i Adobe Workfront- och Experience Manager Assets-experterna i den här videoserien. De demonstrerar och diskuterar Workfront in och ut för den förbättrade kontakten Experience Manager.

Denna fyra expertserie följer en grupp från Adobe experter - från produktchefer till konsulter och Adobe-partners - som diskuterar:

  1. Utföra de första konfigurationerna i Workfront och AEM
  2. Konfigurera metadatasynkronisering mellan Workfront anpassade formulär och AEM
  3. Använda AEM taggar, projektlänkade mappar, Adobe Asset Link och metadatamatcheman för att maximera värdet
  4. Använda avancerat AEM för att effektivisera affärsprocesserna i hela AEM och Workfront samt andra avancerade inställningar
Installation och inledande konfiguration


Lär dig hur du konfigurerar och utför den första konfigurationen av den förbättrade anslutningen för Workfront för Experience Manager.

Workfront anpassade blanketter och metadatamappning


Lär dig mer om Workfront anpassade formulär och hur de mappas till Experience Manager Assets metadatamatcheman för att synkronisera data.

AEM, projektlänkade mappar och mappmetadata


Lär dig att driva AEM taxonomi från Workfront, använda projektlänkade mappar och data för att AEM metadata för resursmappar.

Avancerade inställningar och arbetsflöden


Lär dig mer om avancerade inställningar för Workfront för AEM förbättrade anslutningsprogram, hantera datasynkronisering med avancerade arbetsflöden.

På denna sida