Använda interaktiv video med AEM Dynamic Media

AEM Assets kan nu skapa interaktiva videor där användarna kan dela upp en video i mindre segment eller kombinera små segment för att skapa ett stort segment, vilket gör att användarna kan koppla en uppmaning till handling.

På denna sida