Redigera eller lägga till metadata

Metadata är ytterligare information om resursen som kan sökas igenom. Den extraheras automatiskt när du överför en bild. Du kan redigera befintliga metadata eller lägga till nya metadataegenskaper i befintliga fält (till exempel när ett metadatafält är tomt).

Eftersom företag behöver kontrollerade och tillförlitliga metadata-språk, Experience Manager Assets tillåter inte ad hoc-tillägg av nya metadataegenskaper. Även om författare inte kan lägga till nya metadatafält för resurser kan utvecklare göra det. Se Skapar ny metadataegenskap för resurser.

Redigera metadata för en resurs

Så här redigerar du metadata:

 1. Gör något av följande:

  • Välj resursen i resursgränssnittet och klicka/tryck på View Properties -ikonen i verktygsfältet.
  • Välj miniatyrbilden för resursen View Properties snabbåtgärd.
  • Klicka/tryck på resurssidan View Properties i verktygsfältet.

  Resurssidan visar alla metadata för resursen. Dessa metadata extraherades automatiskt när de överfördes (överfördes) till Experience Manager Assets.

 2. Redigera metadata på de olika flikarna efter behov och klicka/tryck sedan på Save i verktygsfältet för att spara ändringarna. Klicka/tryck på Close för att gå tillbaka till Assets-webbgränssnittet.

  OBSERVERA

  Om ett textfält är tomt finns det ingen befintlig metadatauppsättning. Du kan ange ett värde i fältet och spara det för att lägga till metadataegenskapen.

Alla ändringar av metadata för en resurs skrivs tillbaka till den ursprungliga binärfilen som en del av dess XMP data. Detta görs via Experience Manager metadata-återskrivningsarbetsflöde. Ändringar som gjorts i befintliga egenskaper (t.ex. dc:title) skrivs över och nya egenskaper (inklusive anpassade egenskaper som cq:tags) läggs till tillsammans med schemat.

Redigerar metadataschema

Mer information om hur du redigerar metadataschemat finns i Redigera metadata-schemaformulär.

Registrera ett anpassat namnutrymme i Experience Manager

Du kan lägga till egna namnutrymmen i Experience Manager. Precis som det finns fördefinierade namnutrymmen som cq, jcr och sling kan du ha ett namnutrymme för databasens metadata och XML-bearbetning.

 1. Gå till administrationssidan för nodtypen https://<host>:<port>/crx/explorer/nodetypes/index.jsp.

 2. Klicka eller tryck Namespaces överst på sidan. Namnutrymmesadministrationssidan visas i ett fönster.

 3. Om du vill lägga till ett namnutrymme klickar du på eller trycker New längst ned.

 4. Ange ett anpassat namnutrymme i XML-namnutrymmeskonventionen (ange id:t i form av en URI och ett associerat prefix för id:t) och klicka eller tryck Save.

På denna sida