Visa resursåtgärdsloggar i aktivitetsström

Senaste uppdatering: 2023-11-08
 • Skapat för:
 • Admin
  User

Den här funktionen visar aktivitetsloggar för resurser på tidslinjen. Om du utför någon av följande resursrelaterade åtgärder i Experience Manager Assetsuppdaterar funktionen för aktivitetsström tidslinjen så att den återspeglar aktiviteten.

Följande åtgärder är loggade i aktivitetsströmmen:

 • Skapa
 • Ta bort
 • Ladda ned (inklusive återgivningar)
 • Publicera
 • Avpublicera
 • Godkänn
 • Avvisa
 • Flytta

Aktivitetsloggarna som ska visas på tidslinjen hämtas från platsen /var/audit/com.day.cq.dam/content/dam i CRX, där loggfiler lagras. Dessutom loggas tidslinjeaktiviteten när nya resurser överförs eller befintliga resurser ändras och checkas in i Experience Manager via Adobe Asset Link eller Experience Manager datorprogram.

OBSERVERA

Övergående arbetsflöden visas inte på tidslinjen eftersom ingen historikinformation sparas för dessa arbetsflöden.

Om du vill visa aktivitetsströmmen utför du en eller flera av åtgärderna för resursen, markerar resursen och väljer sedan Timeline från listan GlobalNav.

Tidslinjen visar aktivitetsströmmen för de åtgärder du utför på resurserna.

OBSERVERA

Standardplatsen för logglagring för uppgifterna Publish och Unpublish är /var/audit/com.day.cq.replication/content. För Move-uppgifter är standardplatsen /var/audit/com.day.cq.wcm.core.page.

Se även

På denna sida