Overzicht van Asset Souring

Met Asset Sources kunnen gebruikers van Experience Manager Assets (beheerders/gebruikers die geen beheerder zijn) nieuwe mappen maken met een extra Asset Contribution-eigenschap, zodat de nieuwe map die is gemaakt, kan worden verzonden door de Brand Portal-gebruikers. Dit leidt automatisch tot een werkschema dat tot twee extra subomslagen, genoemd SHARED en NEW, binnen de pas gecreëerde Bijdrage omslag leidt. De beheerder bepaalt dan het vereiste door een kort over de types van activa te uploaden die aan de bijdrageomslag, evenals een reeks basislijnactiva, aan SHARED omslag moeten worden toegevoegd om ervoor te zorgen de gebruikers van BP de verwijzingsinformatie hebben zij nodig. De beheerder kan actieve Brand Portal-gebruikers dan toegang tot de bijdragemap geven voordat ze de nieuwe map Contribution publiceren naar Brand Portal. Zodra de gebruiker klaar is met het toevoegen van inhoud in de NEW omslag, kunnen zij de bijdrageomslag terug naar het auteursmilieu van de Experience Manager publiceren. Houd er rekening mee dat het een paar minuten kan duren voordat de import is voltooid en de nieuw gepubliceerde inhoud in Experience Manager Assets is weerspiegeld.

Bovendien blijft alle bestaande functionaliteit ongewijzigd. Brand Portal-gebruikers kunnen middelen weergeven, zoeken en downloaden vanuit de map met bijdragen en vanuit de andere toegestane mappen. En beheerders kunnen de bijdragemap verder delen, eigenschappen wijzigen en elementen toevoegen aan verzamelingen.

Brand Portal Asset Sourting

Vereisten

OPMERKING

De functie Asset Sourcing is standaard ingeschakeld bij Experience Manager Assets als Cloud Service, Experience Manager Assets 6.5.9 en hoger.

De bestaande configuraties zullen aan de vroegere versies blijven werken.

OPMERKING

Er is een bekende emissie in activa Experience Manager 6.5.4. Brand Portal-gebruikers kunnen de middelen van de map met bijdragen niet publiceren naar Experience Manager Assets bij de upgrade naar de Adobe Developer Console.

De emissie is vastgelegd in de activa van Experience Manager 6.5.5. U kunt uw instantie van de Middelen van de Experience Manager aan het recentste de dienstpak bevorderen en uw configuraties op de Console van de Ontwikkelaar van de Adobe bevorderen.

Lijst met Brand Portal-gebruikers uploaden

Experience Manager Assets beheerders kunnen het Brand Portal-gebruikersconfiguratiebestand (.csv) met de actieve Brand Portal-gebruikerslijst in Experience Manager Assets uploaden om ze toegang te geven tot de functie Asset Sourcing.

Een bijdragemap kan alleen worden gedeeld met de actieve Brand Portal-gebruikers die zijn gedefinieerd in de gebruikerslijst. De beheerder kan ook nieuwe gebruikers toevoegen aan het configuratiebestand en de gewijzigde gebruikerslijst uploaden.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de Experience Manager Assets-instantie is geconfigureerd met Brand Portal. Zie Elementen van Experience Managers configureren met Brand Portal.

OPMERKING

De indeling van het CSV-bestand is gelijk aan de indeling die wordt ondersteund in Admin Console voor het importeren van bulkgebruikers. E-mail, voornaam en achternaam zijn verplicht.

De beheerders kunnen nieuwe gebruikers in Admin Console toevoegen, zie Gebruikers beheren voor gedetailleerde informatie. Na het toevoegen van gebruikers in Admin Console, kunnen deze gebruikers aan het dossier van de de gebruikersconfiguratie van Brand Portal worden toegevoegd en dan toestemming worden toegewezen om tot de bijdrageomslag toegang te hebben.

Brand Portal-gebruikerslijst uploaden:

  1. Meld u aan bij de Experience Manager Assets-instantie.

  2. Navigeer in het deelvenster Gereedschappen naar Assets > Brand Portal Users.

  3. Het venster Brand Portal Upload Contributors wordt geopend.
    Blader vanaf uw lokale computer en upload configuratiebestand (.csv) met de actieve lijst met Brand Portal-gebruikers.

  4. Klik op Save.

Beheerders kunnen toegang tot specifieke gebruikers bieden vanuit deze gebruikerslijst terwijl ze een bijdragemap configureren. Alleen de gebruikers die zijn toegewezen aan een map met bijdragen hebben toegang tot de map met bijdragen en publiceren elementen van Brand Portal naar Experience Manager Assets.

Zie ook

Op deze pagina