Experience Manager Assets configureren met Brand Portal configure-integration

Als u Adobe Experience Manager Assets configureert met Brand Portal, kunt u functies voor het publiceren van bedrijfsmiddelen, het distribueren van bedrijfsmiddelen en het leveren van bedrijfsmiddelen voor Brand Portal-gebruikers inschakelen. Hiermee kunnen Experience Manager Assets-gebruikers elementen publiceren en distribueren met Brand Portal-gebruikers. De Brand Portal-gebruikers hebben toegang tot de gedeelde elementen en kunnen een bijdrage leveren door nieuwe elementen te uploaden naar de mappen voor middelenbijdragen en deze weer te publiceren naar Experience Manager Assets.

Het configureren van Experience Manager Assets met Brand Portal wordt ondersteund op:

  • Experience Manager Assets as a Cloud Service
  • Experience Manager Assets (on-premisse en beheerde service) 6.5 en hoger

Experience Manager Assets as a Cloud Service wordt automatisch geconfigureerd met Brand Portal door Brand Portal te activeren vanuit Cloud Manager. De activeringsworkflow maakt de vereiste configuraties op de achtergrond en activeert Brand Portal op dezelfde IMS org als de as a Cloud Service Experience Manager Assets-instantie.

Terwijl Experience Manager Assets (op gebouw en beheerde dienst) manueel met Brand Portal gebruikend de Console van Adobe Developer wordt gevormd, die een teken van de Diensten van Adobe Identity Management (IMS) voor vergunning van de huurder van Brand Portal aanschaft.

NOTE
Voor Experience Manager Assets 6.5 en hoger
Eerder, werd Brand Portal gevormd in klassieke interface via de Gateway van Legacy OAuth, die het token van het Web JSON (JWT) gebruikt om een teken IMS voor vergunning te verkrijgen.
Configuratie via verouderde OAuth wordt vanaf 6 april 2020 niet meer ondersteund en wordt gewijzigd in configuratie via Adobe Developer Console.
TIP
Alleen voor bestaande klanten (op locatie en beheerde service)
De verouderde configuratie van de Gateway OAuth zal blijven werkend voor bestaande klanten.
Voor het geval u problemen met erfenisconfiguratie OAuth Gateway tegenkomt, schrap de bestaande configuratie en creeer nieuwe configuratie via de Console van Adobe Developer.

De stappen voor het configureren van AEM Assets met Brand Portal zijn afhankelijk van uw AEM en of u de configuratie voor het eerst configureert of de bestaande configuraties bijwerkt:

AEM
Nieuwe configuratie
Upgradeconfiguratie
AEM Assets as a Cloud Service
Brand Portal activeren
-
AEM 6.5 (6.5.4.0 en hoger)
Configuratie maken
Upgradeconfiguratie
recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3