Användargränssnitt Recommendations för kunder

Adobe Experience Manager har två användargränssnitt - det enhetliga användargränssnittet för Experience Cloud (kallas även användargränssnittet med pekfunktion) och det klassiska användargränssnittet.

Det här dokumentet är avsett att vägleda kunderna att välja vilket användargränssnitt som ska användas beroende på deras situation.

Intressevillkor:

 • Användargränssnitt (eller standardgränssnitt)
  Modernt användargränssnitt som introducerades i 5.6.0 som en förhandstitt på teknik och utökades i efterföljande versioner. Det bygger på den enhetliga användarupplevelsen för Adobe Experience Cloud, som tidigare kallades användargränssnitt med pekfunktion eller användargränssnitt.

 • Klassiskt
  användargränssnitt baserat på ExtJS-teknik som introducerades med CQ 5.1 2008.

 • Site
  AdminCapabilities för att hantera platshierarkin (flytta, aktivera, hantera referenser) och skapa nya sidor.

 • Page
  AuthoringCapabilities för att lägga till/redigera innehållet på en sida.

 • DAM/Assets
  AdminCapabilities för hantering av digitala resurser (inklusive bilder, video, dokument, nedladdningar).


 • ContextHubCapabilities för att samla information om besökaren och använda den för olika syften. Tillhandahåller ett användargränssnitt för att simulera personer som besöker webbplatsen. Med början AEM 6.2 ersatte ContextHub den tidigare tekniken, Client Context.

Allmänt

Under de senaste åren har Adobe uppdaterat alla Adobe Experience Cloud-lösningar med ett enhetligt användargränssnitt. De olika Experience Cloud-lösningarna har en enhetlig upplevelse av de vanligaste mönstren för hur programmen används och används. I varje release har Adobe förfinat sitt användargränssnitt baserat på feedback från kunder som arbetar med de olika lösningarna.

Det ursprungliga användargränssnittet för Adobe Experience Manager (tidigare CQ5), som introducerades 2008 och används av kunder som kör version 5.0-5.6.1, finns i AEM 6.5. Detta garanterar att kunderna kan uppdatera till 6.5 och dra nytta av en uppdaterad plattform med nya funktioner samtidigt som de använder samma användargränssnitt.

Adobe rekommenderar att man planerar att gå över till det nya användargränssnittet under 2018/2019. Detta kan antingen göras under uppdateringen till 6.5, eller i ett separat projekt efter uppdateringen som innehåller nödvändiga justeringar av anpassningarna och komponentdialogrutorna.

Det klassiska användargränssnittet har tagits bort i AEM 6.4 och Adobe planerar inte att göra ytterligare förbättringar av det klassiska användargränssnittet. Observera att Classic-användargränssnittet fortfarande stöds fullt ut när det är inaktuellt.

Regler och Recommendations

Nedan följer en lista över rekommendationer från Product Management för Adobe Experience Manager 6.5:

Mitt projekt... Recommendations
Börjar bara använda Adobe Experience Manager. Använd standardgränssnittet.

Har använt AEM ett tag.

Har använt produktgränssnittet som det är färdigt och utvecklat anpassade komponenter för webbplatserna.

 1. Uppdatera till 6.5
 2. Använd standardgränssnittet för platsadministration, resurser, ... etc.
 3. Konfigurera åtgärden Redigera sida för att öppna den klassiska sidredigeraren i användargränssnittet. Se Välja användargränssnitt.

I en andra fas:

 1. Uppdatera komponentdialogrutorna så att de använder Dialogrutan Coral 3. Adobe rekommenderar att du använder AEM Moderniseringsverktyg för att uppdatera komponenterna.
Har skapat en webbplats som använder ClientContext med integreringar.
 1. Uppdatera till 6.5
 2. Använd standardgränssnittet för platsadministration, resurser, ... osv.
 3. Konfigurera åtgärden Redigera sida för att öppna den klassiska sidredigeraren i användargränssnittet. Se Välja användargränssnitt.

I en andra fas:

 1. Uppdatera komponentdialogrutorna så att de använder Dialogrutan Coral 3. Adobe rekommenderar att du använder AEM Moderniseringsverktyg för att uppdatera komponenterna.
 2. Konfigurera ContextHub (ersättning för ClientContext) och uppdatera sidmallarna så att ContextHub används. Observera att ContextHub har ett kompatibilitetsläge som tillåter inläsning av anpassade ClientContext-arkiv.

Har använt CQ/AEM i många år.

Har utökat produktgränssnittet (t.ex. platsadministratör) och byggt komponenter med omfattande redigeringsdialogrutor.

Uppdatera till 6.5 och konfigurera det klassiska användargränssnittet som standard för sidredigering för alla användare. Se Välja användargränssnitt.

Starta sedan ett projekt för att anpassa och optimera komponentdialogrutorna i Coral 3-format. Se Resurser att hjälpa.

Vanliga frågor och svar

Mer information finns i artikeln Touch UI Authoring FAQ i kunskapsbasen. inklusive information om det klassiska användargränssnittets borttagningsschema.

Välja användargränssnitt

Se Välja användargränssnitt för information om hur du konfigurerar systemet efter behov.

Pekaktiverat användargränssnittsstatus

Mer information om förbättringarna av det beröringsaktiverade användargränssnittet i AEM 6.5 finns i Nyheter i versionsinformationen.

En fullständig översikt finns på sidan Touch UI Feature Status

Resurser att hjälpa till med

För bakgrundsinformation om grundläggande hantering:

Detaljerad utvecklingsinformation:

På denna sida