Om Adobe Experience Manager Assets som en DAM-lösning

Senaste uppdatering: 2024-01-12
 • Skapat för:
 • Leader
  Developer
  User

AEM Assets är ett DAM-verktyg (Digital Asset Management) som ingår i Experience Manager och gör det möjligt för ert företag att hantera och distribuera digitala resurser. Användare i en hel organisation kan hantera, lagra och få tillgång till många typer av digitalt material som bilder, videor, dokument, ljudklipp, 3D-filer och multimedia för användning på webben, i tryck och för digital distribution.

Vad är Digital Asset Management?

Assets erbjuder företagsövergripande delning och distribution av en organisations viktigaste digitala resurser. Användare i en hel organisation kan lagra, hantera och komma åt digitala resurser som bilder, grafik, ljud, video och dokument via ett webbgränssnitt (eller en CIF eller WebDAV-mapp).

Assets kapacitet för Experience Manager gör så här:

 • Lägg till och dela bilder, dokument, ljudfiler och videofiler i olika filformat.
 • Hantera resurser genom att gruppera dem efter taggar, ljusbord eller stjärnor (dina favoriter). Lägg till anteckningar i resurser.
 • Sök efter resurser genom att söka efter filnamn, den fullständiga texten i dokument och genom att söka efter datum, dokumenttyp och taggar.
 • Lägg till eller redigera metadatainformation för resurser. Metadata versionshanteras automatiskt tillsammans med motsvarande resurs. Du kan importera eller exportera metadata för resurser.
 • Utför bildredigeringsfunktioner som skalning och lägga till bildfilter. Importera och exportera flera digitala resurser samtidigt i en WebDAV- eller CIF-mapp.
 • Använd arbetsflöden och meddelanden för att möjliggöra gemensam bearbetning och hämtning av alla typer av resurser och hantera åtkomsträttigheter till resurser.

Experience Manager Assets är integrerat med Experience Manager Sites

Assets helt integrerat med Sites och fungerar smidigt i alla situationer. När du t.ex. redigerar webbsidor Sites författare kan hitta och använda digitala resurser via Content Finder. Användargränssnittet i Assets är samma som Sites. Se en översikt över platser för fullständig information.

Det grundläggande användargränssnittet är detsamma som i Sites. Se Översikt över platserna för fullständig information.

Digital Asset Management jämfört med bildkomponent

När du avgör om en bild ska placeras i DAM-databasen eller om en bildkomponent ska användas, bör du tänka på bildens livscykel:

 • Om bilden har samma livscykel som sidan använder du bildkomponenten.
 • Om bilden har en separat livscykel, till exempel om du använder bilden två gånger eller utanför WCM, ska du använda Assets.

Vad är digitala resurser?

En resurs är ett digitalt dokument, en bild, en video eller ett ljud (eller en del av ett) som kan ha flera återgivningar. Den kan också innehålla underresurser, till exempel lager i en Photoshop-fil, bilder i en PowerPoint-fil, sidor i en PDF-fil, filer i en ZIP-fil.

En resurs är i stort sett en binär resurs plus metadata plus återgivningar plus underresurser. Se DAM Performance Guide för detaljerad information.

FÖRSIKTIGHET

Överföra och/eller redigera en stor mängd resurser (särskilt bilder) kan påverka prestandan för dina Experience Manager distribution.

Experience Manager Assets terminologi

När du arbetar med digitala resurser i Experience Managerblir det enklare om du förstår följande terminologi:

 • Samling: En samling resurser, antingen baserat på fysisk plats (mapp), gemensamma egenskaper (sparad sökmapp) eller användarval (lightbox-mappar).

 • Metadata Assets har metadata, till exempel författare, förfallodatum och DRM-information (Digital Rights Management). Metadata är under åtkomstkontroll. Assets har stöd för följande vanliga metadatascheman:

  • Dublin Core: inklusive författare, beskrivning, datum, ämne och så vidare.
  • IPTC: inklusive händelse, modell, plats och så vidare.
  • WCM: inkludera sidegenskaper, On Time och Off Timeoch så vidare.
 • Taggning: Assets kan taggas och klassificeras. Se ordna resurser.

 • Återgivningar: En återgivning är den binära representationen av en resurs. Assets har alltid en primär representation - den överförda filen. De kan ha valfritt antal ytterligare representationer som skapas, till exempel genom anpassade arbetsflödessteg eller när en resurs överförs. Återgivningar kan ha en annan storlek, med en annan upplösning, med en vattenstämpel eller någon annan förändrad egenskap.

 • Versioner: Versionshantering skapar en ögonblicksbild av digitala resurser vid en viss tidpunkt. Du kan återställa resurser till tidigare versioner. Se versionshantering in Assets.

 • Deltillgångar: Delresurser är resurser som utgör en resurs, till exempel lager i en Adobe Photoshop eller sidor i en PDF-fil. I Assetskan du hantera underresurser på samma sätt som du hanterar resurser.

Så här arbetar du med digitala resurser

Du utför en åtgärd på en resurs eller samling. Funktionsmakron kan skapa och ändra resurser, samlingar och återgivningar. Många av de grundläggande åtgärder du utför på resurser - överföra, ta bort, uppdatera, spara underresurser - utlöser förkonfigurerade arbetsflöden. Dessa är automatiskt påslagna Assets och beskrivs i detalj Assets mediehanterare.

De uppgifter du kan utföra med dessa förkonfigurerade arbetsflöden:

 • Spara resursen i eller ta bort resursen från databasen.
 • Extrahera och spara metadata för resursen. De enskilda metadataobjekten sparas som XMP.
 • Generera återgivningar och miniatyrbilder för resursen, inklusive automatisk storleksändring och beskärning vid behov.
 • Omkoda tillgången där det behövs. Video för mobil- och webbanvändning omkodas till exempel med 24 bildrutor per sekund, och video hämtas med 30 bildrutor per sekund. Ljud för mobil- och webbanvändning omkodas med 128 kbit/s, ljud för nedladdning med 192 kbit/s.

Du kan även använda arbetsflöden manuellt. Se Mediehanterare för resurserför en lista med standardarbetsflöden.

Experience Manager Assets och Media Library

Se Resurser och Media Library för information om skillnaderna.

På denna sida