Flerspråkiga resurser

Version Artikellänk
AEM as a Cloud Service Klicka här
AEM 6.5 Den här artikeln
AEM 6.4 Klicka här

Adobe Experience Manager Assets Med kan du automatisera arbetsflöden för översättning av resurser (inklusive binärfiler, metadata och taggar) för att generera resurser på andra språk för användning i flerspråkiga projekt.

Om du vill automatisera översättningsarbetsflöden integrerar du översättningstjänster med Experience Manager och skapa projekt för översättning av resurser till flera språk. Experience Manager har stöd för arbetsflöden för översättning mellan människor och datorer.

Översättning: De översatta resurserna returneras och importeras till Experience Manager. När översättningsleverantören är integrerad med Experience Manager, skickas resurser automatiskt mellan Experience Manager och översättningsleverantören.

Maskinöversättning: Maskinöversättningstjänsten översätter omedelbart metadata och taggar för resurser.

Översättningsresurser innehåller följande:

  1. Anslut Experience Manager till översättningstjänsten
  2. Skapa konfigurationer för översättningsintegreringsramverk
  3. Förbered resurser för översättning
  4. Använd översättningsmolntjänster på mappar
  5. Skapa översättningsprojekt

Om översättningstjänstleverantören inte tillhandahåller någon koppling att integrera med Experience Manager, använder alternativ process.

Se även Skapa översättningsprojekt för innehållsfragment.

På denna sida