Skapa översättningsprojekt för innehållsfragment creating-translation-projects-for-content-fragments

Förutom resurser har Adobe Experience Manager (AEM) Assets stöd för språkkopieringsarbetsflöden för innehållsfragment (inklusive variationer). Ingen ytterligare optimering krävs för att köra språkkopieringsarbetsflöden på innehållsfragment. I varje arbetsflöde skickas hela innehållsfragmentet för översättning.

De typer av arbetsflöden som du kan köra på innehållsfragment liknar exakt de arbetsflödestyper som du kör för resurser. Alternativen som är tillgängliga för varje arbetsflödestyp matchar alternativen som är tillgängliga under motsvarande arbetsflödestyper för resurser.

Du kan köra följande typer av arbetsflöden för språkkopiering på innehållsfragment:

Skapa och översätta

I det här arbetsflödet kopieras innehållsfragment som ska översättas till språkroten för det språk som du vill översätta till. Beroende på vilka alternativ du väljer skapas dessutom ett översättningsprojekt för innehållsfragmenten i projektkonsolen. Beroende på inställningarna kan översättningsprojektet startas manuellt eller köras automatiskt så fort översättningsprojektet skapas.

Uppdatera språkkopior

När källinnehållets fragment uppdateras eller ändras kräver motsvarande språk-/språkspecifika innehållsfragment omöversättning. Arbetsflödet för att uppdatera språkkopior översätter ytterligare en grupp innehållsfragment och inkluderar det i en språkkopia för en viss språkinställning. I det här fallet läggs de översatta innehållsfragmenten till i målmappen som redan innehåller tidigare översatta innehållsfragment.

Skapa och översätta arbetsflöde create-and-translate-workflow

Arbetsflödet Skapa och översätt innehåller följande alternativ. Procedurstegen som är kopplade till varje alternativ liknar dem som är kopplade till motsvarande alternativ för tillgångar.

Uppdatera arbetsflödet för språkkopior update-language-copies-workflow

Arbetsflödet för att uppdatera språkkopior innehåller följande alternativ. Procedurstegen som är kopplade till varje alternativ liknar dem som är kopplade till motsvarande alternativ för tillgångar.

Du kan också skapa tillfälliga språkkopior för fragment som liknar det sätt som du skapar tillfälliga kopior för resurser. Mer information finns i Skapa tillfälliga språkkopior för resurser.

Översätta blandade mediefragment translating-mixed-media-fragments

Med AEM kan du översätta innehållsfragment som innehåller olika typer av medieresurser och samlingar. Om du översätter ett innehållsfragment som innehåller textbundna resurser lagras de översatta kopiorna av dessa resurser under målspråkets rot.

Om innehållsfragmentet innehåller en samling, översätts resurserna i samlingen tillsammans med innehållsfragmentet. De översatta kopiorna av resurserna lagras i rätt målspråksrot på en plats som matchar den fysiska platsen för källresurserna under källspråkets rot.

Om du vill kunna översätta innehållsfragment som innehåller blandade media måste du först redigera standardöversättningsramverket för att aktivera översättning av textbundna resurser och samlingar som är kopplade till innehållsfragment.

 1. Klicka på AEM logotyp och navigera till Tools > Deployment > Cloud Services.

 2. Sök Translation Integration under Adobe Marketing Cloud och klicka Show Configurations.

  chlimage_1-444

 3. Klicka på i listan över tillgängliga konfigurationer Default configuration (Translation Integration configuration) för att öppna Default configuration sida.

  chlimage_1-445

 4. Klicka Edit i verktygsfältet för att visa Translation Config -dialogrutan.

  chlimage_1-446

 5. Navigera till Assets och välja Inline Media Assets and Associated Collections från Translate Content Fragment Assets lista. Klicka OK för att spara ändringarna.

  chlimage_1-447

 6. Öppna ett innehållsfragment i den engelska rotmappen.

  chlimage_1-448

 7. Klicka på Insert Asset -ikon.

  chlimage_1-449

 8. Infoga en resurs i innehållsfragmentet.

  infoga resurs i innehållsfragment

 9. Klicka på Associate Content -ikon.

  chlimage_1-451

 10. Klicka på Associate Content.

  chlimage_1-452

 11. Markera en samling och ta med den i innehållsfragmentet. Klicka på Save.

  chlimage_1-453

 12. Markera innehållsfragmentet och klicka på GlobalNav -ikon.

 13. Välj References från menyn för att visa References fönster.

  chlimage_1-454

 14. Klicka Language Copies under Copies för att visa språkkopiorna.

  chlimage_1-455

 15. Klicka Create & Translate längst ned på panelen för att visa Create & Translate -dialogrutan.

  chlimage_1-456

 16. Välj målspråk på menyn Target Languages lista.

  chlimage_1-457

 17. Välj översättningsprojekttyp på menyn Project lista.

  chlimage_1-458

 18. Ange projektets namn i Project Title och klicka sedan på Skapa.

  chlimage_1-459

 19. Navigera till Projects och öppna projektmappen för det översättningsprojekt du har skapat.

  chlimage_1-460

 20. Klicka på projektpanelen för att öppna sidan med projektinformation.

  chlimage_1-461

 21. Kontrollera antalet resurser som ska översättas i rutan Översättningsjobb.

 22. Från Translation Job starta översättningsjobbet.

  chlimage_1-462

 23. Klicka på ellipserna längst ned i rutan Översättningsjobb för att visa översättningsjobbets status.

  chlimage_1-463

 24. Klicka på innehållsfragmentet för att kontrollera sökvägen till de översatta associerade resurserna.

  chlimage_1-464

 25. Granska språkkopian för samlingen i konsolen Samlingar.

  chlimage_1-465

  Observera att endast innehållet i samlingen översätts. Själva samlingen är inte översatt.

 26. Navigera till sökvägen för den översatta associerade resursen. Observera att den översatta resursen lagras under målspråkets rot.

  chlimage_1-466

 27. Navigera till de resurser i samlingen som har översatts tillsammans med innehållsfragmentet. Observera att de översatta kopiorna av resurserna lagras i rätt målspråksrot.

  chlimage_1-467

  note note
  NOTE
  Procedurerna för att lägga till ett innehållsfragment i ett befintligt projekt eller för att utföra uppdateringsarbetsflöden liknar motsvarande procedurer för resurser. Vägledning om dessa förfaranden finns i de förfaranden som beskrivs för tillgångar.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2