Resurshandbok

Den här guiden täcker alla Experience Manager Assets-uppgifter, t.ex. hur du skapar, hanterar, levererar och optimerar digitala resurser.

Viktiga Experience Manager-artiklar

Experience Manager 6.4 användarhandböcker

Användarhandbok Beskrivning
Versionsinformation Innehåller viktig information om den senaste versionen av Experience Manager, inklusive nyheter, plattformar som stöds, borttagna och borttagna funktioner samt kända fel
Forms Användarhandbok Den här guiden beskriver hur du skapar, hanterar, publicerar och uppdaterar digitala formulär.
Användarhandbok för Communities Skapa onlineupplevelser som forum, användargrupper, utbildningsresurser och andra sociala funktioner.
Administratörshandbok Förstå hur du administrerar Experience Manager
Redigeringshandbok I den här handboken förklaras begreppen för att skapa i Experience Manager.
Användargränssnittets skrivguide I den här handboken förklaras begreppen för att skapa i Experience Manager i det klassiska användargränssnittet.
Användarhandbok för skärmar Lär dig mer om den digitala signeringslösningen för att publicera dynamiska och interaktiva digitala upplevelser.
Distribuera användarhandbok Den här guiden visar grunderna i Experience Manager.
Utveckla användarhandbok Lär dig hur du skapar din Experience Manager-instans.
Hantera användarhandbok I den här guiden beskrivs hur du hanterar ett Experience Manager-projekt.
Användarhandbok för mobiler I den här guiden beskrivs hur du skapar och hanterar innehåll för mobilprogram.
Experience Manager Livefyre Den här guiden visar hur du delar användargenererat innehåll med Livefyre.

Nyckelresurser för Experience Manager

På denna sida