Integreren met Adobe Campaign Standard

OPMERKING

In deze documentatie wordt beschreven hoe u AEM kunt integreren met Adobe Campaign Standard, de op abonnementen gebaseerde oplossing. Als u Adobe Campaign 6.1 gebruikt, zie Integratie met Adobe Campaign 6.1 voor die instructies.

Met Adobe Campaign kunt u inhoud en formulieren voor e-maillevering rechtstreeks in Adobe Experience Manager beheren.

Om beide oplossingen samen te gebruiken tezelfdertijd, moet u hen eerst vormen om met elkaar te verbinden. Dit omvat configuratiestappen in zowel Adobe Campaign als Adobe Experience Manager. Deze stappen worden in dit document uitgebreid beschreven.

Als u met Adobe Campaign werkt in AEM, kunt u e-mail en formulieren verzenden via Adobe Campaign. Dit wordt beschreven onder Werken met Adobe Campaign.

Bovendien kunnen de volgende onderwerpen van belang zijn wanneer het integreren van AEM met Adobe Campaign:

Als u uw integratie met Adobe Campaign uitbreidt, wilt u wellicht de volgende pagina's zien:

Adobe Campaign configureren

Bij het configureren van Adobe Campaign gaat het om het volgende:

 1. Het vormen van aemserver gebruiker.
 2. Een speciale externe account maken.
 3. De optie AEMResourceTypeFilter controleren.
 4. Een toegewezen leveringssjabloon maken.
OPMERKING

Als u deze bewerkingen wilt uitvoeren, moet u de rol administration in Adobe Campaign hebben.

Vereisten

Zorg ervoor dat u de volgende elementen vooraf hebt:

LET OP

Bewerkingen die worden beschreven in de secties Adobe Campaign configureren en Adobe Experience Manager configureren zijn nodig om de integratiefuncties tussen AEM en Adobe Campaign correct te laten werken.

De servergebruiker configureren

De aemserver gebruiker moet in Adobe Campaign worden gevormd. De aemserver is een technische gebruiker die zal worden gebruikt om de AEM server aan Adobe Campaign aan te sluiten.

Ga naar Beheer > Gebruikers & beveiliging > Gebruikers en selecteer de mailserver gebruiker. Klik erop om de gebruikersinstellingen te openen.

 • U moet een wachtwoord instellen voor deze gebruiker. Dit kan niet via UI worden gedaan. Deze configuratie moet in REST door een technische beheerder worden gedaan.
 • U kunt specifieke rollen aan deze gebruiker, zoals deliveryPrepare toewijzen, die de gebruiker toestaat om leveringen tot stand te brengen en uit te geven.

Een externe Adobe Experience Manager-account configureren

U moet een externe account configureren waarmee u Adobe Campaign kunt verbinden met uw AEM.

OPMERKING

Zorg er AEM voor dat u het wachtwoord voor de externe gebruiker van de campagne instelt. U moet dit wachtwoord instellen om Adobe Campaign te verbinden met AEM. Login als beheerder en in de console van het gebruikersbeleid, onderzoek naar de campagne-verre gebruiker en klik Reeks Wachtwoord.

Een AEM externe account configureren:

 1. Ga naar Beheer > Toepassingsinstellingen > Externe accounts.

  chlimage_1-124

 2. Selecteer de standaard nameInstance externe account of maak een nieuwe account door op de knop Maken te klikken.

 3. Selecteer Adobe Experience Manager i in het veld Type en voer de toegangsparameters in die worden gebruikt voor uw AEM ontwerpinstantie: serveradres, accountnaam en wachtwoord.

  OPMERKING

  Zorg ervoor dat u geen beëindigende / schuine streep aan het eind van URL toevoegt of de verbinding zal niet werken.

 4. Zorg ervoor dat Enabled checkbox wordt geselecteerd, dan klik sparen om uw wijzigingen te bewaren.

De optie AEMResourceTypeFilter controleren

De optie AEMResourceTypeFilter wordt gebruikt om typen AEM te filteren die in Adobe Campaign kunnen worden gebruikt. Op deze manier kan Adobe Campaign AEM inhoud ophalen die specifiek is ontworpen voor gebruik in alleen Adobe Campaign.

Deze optie is vooraf geconfigureerd; als u deze optie wijzigt, kan dit echter tot een niet-functionerende integratie leiden.

Om te verifiëren wordt de optie AEMResourceTypeFilter gevormd:

 1. Ga naar Beheer > Toepassingsinstellingen > Opties.
 2. In de lijst, kunt u ervoor zorgen dat de optie AEMResourceTypeFilter vermeld is en dat de wegen correct zijn.

Een AEM specifieke sjabloon voor e-maillevering maken

Standaard is de functie AEM niet ingeschakeld in e-mailsjablonen van Adobe Campaign. U kunt een nieuwe sjabloon voor e-maillevering configureren die wordt gebruikt om e-mails met AEM inhoud te maken.

Een AEM-specifieke sjabloon voor e-maillevering maken:

 1. Ga naar Bronnen > Sjablonen > Leveringssjablonen.

 2. Schakel selectie in door op het vinkje op de actiebalk te klikken en de bestaande standaardsjabloon voor e-mail (e-mail) te selecteren. Dubbelklik vervolgens op het pictogram ​Kopiëren en klik op Bevestigen.

 3. Schakel de selectiemodus uit door op x te klikken en het nieuwe exemplaar van standaard-e-mailsjabloon (e-mail) te openen en vervolgens Eigenschappen bewerken te selecteren in de actiebalk van het sjabloondashboard.

  U kunt de Label van het malplaatje wijzigen.

 4. Wijzig in de sectie Inhoud de Inhoudsbron in Adobe Experience Manager. Selecteer vervolgens de externe account die eerder is gemaakt en klik op Bevestigen.

  Sla uw wijzigingen op door te klikken op Bevestigen en te klikken op Opslaan.

  De functie AEM inhoud is ingeschakeld voor e-mailleveringen die zijn gemaakt op basis van deze sjabloon.

  chlimage_1-125

Adobe Experience Manager configureren

Om AEM te vormen, moet u het volgende doen:

 • Configureer replicatie tussen instanties.
 • Sluit AEM aan op Adobe Campaign.
 • Configureer de externalizer.

Het vormen replicatie tussen AEM instanties

Inhoud die is gemaakt van de AEM authoring instantie wordt eerst naar de publishing-instantie verzonden. Deze publicatie-instantie brengt de inhoud vervolgens over naar Adobe Campaign. De replicatieagent moet daarom worden gevormd om van de AEM auteursinstantie aan de AEM het publiceren instantie te herhalen.

OPMERKING

Als u de replicatie-URL niet wilt gebruiken maar in plaats daarvan publiek-onder ogen ziet URL gebruiken, kunt u Openbare URL in de volgende configuratie plaatsen die in OSGi (Tools > Webconsole > OSGi Configuratie > AEM de Integratie van de Campagne - Configuratie):
Openbare URL: com.day.cq.mcm.campagne.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campagne.publicUrl

Deze stap is ook nodig om bepaalde configuraties van ontwerpinstanties te repliceren in de publicatieinstantie.

Om replicatie tussen AEM instanties te vormen:

 1. Selecteer AEM logo Tools ​ icon > Deployment > Replication > Agents op auteur en klik vervolgens op Default Agent.

  chlimage_1-126

  OPMERKING

  Vermijd het gebruik van localhost (een lokale kopie van AEM) bij het configureren van uw integratie met Adobe Campaign, tenzij de publicatie- en auteurinstantie beide op dezelfde computer staan.

 2. Klik Edit dan selecteren Transport tabel.

 3. Vorm URI door localhost met het IP adres of het adres van de AEM het publiceren instantie te vervangen.

  chlimage_1-127

AEM aansluiten op Adobe Campaign

Voordat u AEM en Adobe Campaign samen kunt gebruiken, moet u het verband tussen beide oplossingen tot stand brengen zodat zij kunnen communiceren.

 1. Verbind met uw AEM authoring instantie.

 2. Selecteer Gereedschappen > Bewerkingen > Wolk > Cloud Services en Nu configureren in de Adobe Campaign-sectie.

  chlimage_1-128

 3. Maak een nieuwe configuratie door een Titel in te voeren en op Maken te klikken, of kies de bestaande configuratie die u met uw Adobe Campaign-instantie wilt koppelen.

 4. Bewerk de configuratie zodat deze overeenkomt met de parameters van uw Adobe Campaign-instantie.

  • Gebruikersnaam: aemserver, de Adobe Campaign AEM Integration package operator gebruikt om het verband tussen de twee oplossingen tot stand te brengen.
  • Wachtwoord: Wachtwoord Adobe Campaign-beheerder. U moet het wachtwoord voor deze operator mogelijk rechtstreeks in Adobe Campaign opnieuw opgeven.
  • API-eindpunt: Adobe Campaign-instantie-URL.
 5. Selecteer Verbinding maken met Adobe Campaign en klik op OK.

  chlimage_1-129

  OPMERKING

  Nadat u uw e-mail creeert en het publiceert, moet u de configuratie op uw publiceren instantie opnieuw publiceren.

  chlimage_1-130

OPMERKING

Als de verbinding ontbreekt, zorg ervoor u het volgende controleert:

 • Er kan een certificaatprobleem optreden wanneer u een beveiligde verbinding met een Adobe Campaign-instantie (https) gebruikt. U moet het Adobe Campaign-instantiecertificaat toevoegen aan het cacerts ​ bestand van uw JDK.
 • Zie Problemen met uw AEM/Adobe Campaign-integratie oplossen.

De externalizer configureren

U moet externalizer in AEM op uw auteursinstantie vormen. ExternalAlizer is de dienst OSGi die u een middelweg in een externe en absolute URL laat omzetten. Deze service biedt een centrale plaats om die externe URL's te configureren en samen te stellen.

Zie De externalizer voor algemene instructies configureren. Voor de integratie van Adobe Campaign moet u de publicatieserver op https://<host>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.commons.impl.ExternalizerImpl niet richten naar localhost:4503 maar naar een server die bereikbaar is door de Adobe Campaign-console.

Als het verwijst naar localhost:4503 of een andere server die Adobe Campaign niet kan bereiken, worden uw afbeeldingen niet weergegeven op de Adobe Campaign-console.

chlimage_1-131

Op deze pagina