Integreren met Adobe Campaign Classic

OPMERKING

In deze documentatie wordt beschreven hoe u AEM kunt integreren met Adobe Campaign Classic, de on-premise oplossing. Als u Adobe Campaign Standard gebruikt, zie Integratie met Adobe Campaign Standard voor die instructies.

Met Adobe Campaign kunt u inhoud en formulieren voor e-maillevering rechtstreeks in Adobe Experience Manager beheren.

Om beide oplossingen samen tezelfdertijd te gebruiken, moet u hen eerst vormen om met elkaar te verbinden. Dit omvat configuratiestappen in zowel Adobe Campaign als Adobe Experience Manager. Deze stappen worden in dit document uitgebreid beschreven.

Het werken met Adobe Campaign in AEM omvat de capaciteit om e-mail via Adobe Campaign te verzenden en wordt beschreven bij Werken met Adobe Campaign. Dit omvat ook het gebruik van formulieren op AEM pagina's voor het bewerken van gegevens.

Bovendien kunnen de volgende onderwerpen van belang zijn wanneer het integreren van AEM met Adobe Campaign:

Als u uw integratie met Adobe Campaign uitbreidt, wilt u wellicht de volgende pagina's zien:

AEM en Adobe Campaign Integration Workflow

In deze sectie wordt een typische workflow beschreven tussen AEM en Adobe Campaign bij het maken van campagnes en het leveren van inhoud.

De typische werkstroom omvat het volgende en wordt in detail beschreven:

 1. Begin uw campagne te ontwikkelen (zowel in Adobe Campaign als AEM).
 2. Voordat u de inhoud en levering koppelt, past u de inhoud aan in AEM en maakt u een levering in Adobe Campaign.
 3. Inhoud en levering koppelen in Adobe Campaign.

Uw campagne starten

Je begint op elk moment een campagne te ontwikkelen. Voordat u de inhoud met elkaar verbindt, zijn AEM en AC onafhankelijk. Dit betekent dat marketers hun campagnes kunnen starten en zich kunnen richten in Adobe Campaign, terwijl makers van inhoud aan het ontwerp werken in AEM.

Vóór het koppelen van inhoud en levering

Voordat u de inhoud koppelt en een leveringsmechanisme maakt, moet u het volgende doen:

In AEM

 • Personaliseer gebruikend de verpersoonlijkingsgebieden in Tekst & Personalisatie component

In Adobe Campaign

 • Een levering maken van het type aemContent

Inhoud koppelen en levering instellen

Nadat u de inhoud voor het verbinden en levering hebt voorbereid, bepaalt u precies hoe en waar om inhoud te verbinden.

Al deze stappen zijn voltooid in Adobe Campaign.

 1. Geef op welke AEM instantie moet worden gebruikt.
 2. Synchroniseer de inhoud door op de knop Synchroniseren te klikken.
 3. Open de inhoudkiezer om de inhoud te kiezen.

Als u nog niet eerder hebt AEM

Als u nog niet eerder AEM, zijn de volgende koppelingen wellicht handig voor AEM:

Adobe Campaign configureren

Bij het configureren van Adobe Campaign gaat het om het volgende:

 1. Het integratiepakket voor AEM installeren in Adobe Campaign.
 2. Een externe account configureren.
 3. Controleren of AEMResourceTypeFilter correct is geconfigureerd.

Bovendien zijn er geavanceerde configuraties die u kunt maken, die omvatten:

 • Inhoudsblokken beheren
 • Verpersoonlijkingsvelden beheren

Zie Geavanceerde configuraties.

OPMERKING

Als u deze bewerkingen wilt uitvoeren, moet u de rol administration in Adobe Campaign hebben.

Vereisten

Zorg ervoor dat u de volgende elementen vooraf hebt:

OPMERKING

Als u een versie vroeger dan Adobe Campaign Classic bouwt 8640 in werking stelt, zie verbeteringsdocumentatie voor meer informatie. Merk op dat zowel de cliënt als het gegevensbestand aan zelfde bouwstijl moeten worden bevorderd.

LET OP

Bewerkingen die worden beschreven in de secties Adobe Campaign configureren en Adobe Experience Manager configureren zijn nodig om de integratiefuncties tussen AEM en Adobe Campaign correct te laten werken.

Installatie van het AEM integratiepakket

U moet AEM Integratie pakket in Adobe Campaign installeren. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar de Adobe Campaign-instantie die u wilt koppelen aan AEM.

 2. Selecteer Gereedschappen > Geavanceerd > Pakket importeren….

  chlimage_1-132

 3. Klik Installeer een standaardpakket, dan selecteer AEM Integratie pakket.

  chlimage_1-135

 4. Klik Volgende, en dan Begin.

  Dit pakket bevat de aemserver operator die wordt gebruikt om de AEM server aan te sluiten op Adobe Campaign.

  LET OP

  Door gebrek, wordt geen veiligheidsstreek gevormd voor deze exploitant. Als u via AEM verbinding wilt maken met Adobe Campaign, moet u er een selecteren.

  In het serverConf.xml-bestand moet het allowUserPassword-kenmerk van de geselecteerde beveiligingszone zijn ingesteld op true om AEM te machtigen om Adobe Campaign via aanmelding/wachtwoord te verbinden.

  We raden u ten zeerste aan een beveiligingszone in te stellen die is gewijd aan AEM om beveiligingsproblemen te voorkomen. Raadpleeg voor meer informatie de Installatiegids.

  chlimage_1-134

Een AEM externe account configureren

U moet een externe account configureren waarmee u Adobe Campaign kunt verbinden met uw AEM.

OPMERKING
 • Wanneer u het pakket AEM Integration installeert, wordt een externe AEM account gemaakt. U kunt de verbinding met uw AEM instantie van het vormen of nieuwe tot stand brengen.
 • Zorg er AEM voor dat u het wachtwoord voor de externe gebruiker van de campagne instelt. U moet dit wachtwoord instellen om Adobe Campaign te verbinden met AEM. Login als beheerder en in de console van het gebruikersbeleid, onderzoek naar de campagne-verre gebruiker en klik Reeks Wachtwoord.

Een externe AEM-account configureren:

 1. Ga naar Beheer > Platform > Externe accounts.

 2. Maak een nieuwe externe account en selecteer het type AEM.

 3. Voer de toegangsparameters voor de AEM ontwerpinstantie in: het serveradres en de id en het wachtwoord waarmee u verbinding maakt met deze instantie. Het wachtwoord van de campagne-api-gebruikersrekening is het zelfde als de campagne-verre gebruiker die u een wachtwoord voor in AEM plaatst.

  OPMERKING

  Zorg ervoor dat het serveradres niet eindigt in een sluitslash. Typ bijvoorbeeld https://yourserver:4502 in plaats van https://yourserver:4502/

  chlimage_1-135 chlimage_1-136

 4. Zorg ervoor dat Enabled checkbox wordt geselecteerd.

De optie AEMResourceTypeFilter controleren

De optie AEMResourceTypeFilter wordt gebruikt om typen AEM te filteren die in Adobe Campaign kunnen worden gebruikt. Op deze manier kan Adobe Campaign AEM inhoud ophalen die specifiek is ontworpen voor gebruik in alleen Adobe Campaign.

Deze optie moet vooraf worden geconfigureerd; als u deze optie wijzigt, kan dit echter tot een niet-functionerende integratie leiden.

Om te verifiëren wordt de optie AEMResourceTypeFilter gevormd:

 1. Ga naar Platform >Opties.

 2. Controleer in de optie AEMResourceTypeFilter of de paden juist zijn. Dit veld moet de waarde bevatten:

  mcm/campagne/componenten/nieuwsbrief,mcm/campagne/componenten/campagne_newsletterpage,mcm/neolane/components/nieuwsbrief

  In sommige gevallen is de waarde als volgt:

  mcm/campagne/componenten/nieuwsbrief

  chlimage_1-137

Adobe Experience Manager configureren

Om AEM te vormen, moet u het volgende doen:

 • Configureer replicatie tussen instanties.
 • Verbind AEM met Adobe Campaign via Cloud Services.
 • Configureer de externalizer.

Het vormen replicatie tussen AEM instanties

Inhoud die is gemaakt van de AEM authoring instantie wordt eerst naar de publishing-instantie verzonden. U moet publiceren zodat de afbeeldingen in de nieuwsbrief beschikbaar zijn op het publicatieexemplaar en aan ontvangers voor de nieuwsbrief. De replicatieagent moet daarom worden gevormd om van de AEM auteursinstantie aan de AEM het publiceren instantie te herhalen.

OPMERKING

Als u de replicatie-URL niet wilt gebruiken maar in plaats daarvan de publieksgerichte URL, kunt u Openbare URL in de volgende configuratie plaatsen die in OSGi (AEM logo > Hulpmiddelen pictogram > Verrichtingen > Webconsole > <a 10/>OSGi Configuration > AEM Campagne Integration - Configuration ):
Openbare URL: com.day.cq.mcm.campagne.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campagne.publicUrl

Deze stap is ook nodig om bepaalde configuraties van ontwerpinstanties te repliceren in de publicatieinstantie.

Om replicatie tussen AEM instanties te vormen:

 1. Selecteer AEM logo Tools pictogram > Implementatie > Replication > Agents op auteur en klik vervolgens op Default Agent.

  chlimage_1-138

  OPMERKING

  Vermijd het gebruik van localhost (een lokale kopie van AEM) bij het configureren van uw integratie met Adobe Campaign, tenzij de publicatie- en auteurinstantie beide op dezelfde computer staan.

 2. Tik of klik op Bewerken en selecteer vervolgens het tabblad Vervoer.

 3. Vorm URI door localhost met het IP adres of het adres van de AEM het publiceren instantie te vervangen.

  chlimage_1-139

AEM aansluiten op Adobe Campaign

Voordat u AEM en Adobe Campaign samen kunt gebruiken, moet u het verband tussen beide oplossingen tot stand brengen zodat zij kunnen communiceren.

 1. Verbind met uw AEM authoring instantie.

 2. Selecteer AEM logo > Gereedschappen pictogram > Implementatie > Cloud Services en Configureer nu in de sectie Adobe Campaign.

  chlimage_1-140

 3. Maak een nieuwe configuratie door een Titel in te voeren en op Maken te klikken, of kies de bestaande configuratie die u met uw Adobe Campaign-instantie wilt koppelen.

 4. Bewerk de configuratie zodat deze overeenkomt met de parameters van uw Adobe Campaign-instantie.

  • Gebruikersnaam: aemserver, de Adobe Campaign AEM Integration package operator gebruikt om het verband tussen de twee oplossingen tot stand te brengen.
  • Wachtwoord: Wachtwoord Adobe Campaign-beheerder. U moet het wachtwoord voor deze operator mogelijk rechtstreeks in Adobe Campaign opnieuw opgeven.
  • API-eindpunt: Adobe Campaign-instantie-URL.
 5. Selecteer Verbinding maken met Adobe Campaign en klik op OK.

  chlimage_1-141

  OPMERKING

  Nadat u uw e-mail creeert en het publiceert, moet u de configuratie op uw publiceren instantie opnieuw publiceren.

  chlimage_1-142

OPMERKING

Als de verbinding ontbreekt, zorg ervoor u het volgende controleert:

 • Er kan een certificaatprobleem optreden wanneer u een beveiligde verbinding met een Adobe Campaign-instantie (https) gebruikt. U moet het Adobe Campaign-instantiecertificaat toevoegen aan het cacerts-bestand van de JDK van uw AEM-instantie.
 • Een veiligheidsstreek moet voor aemserver exploitant in Adobe Campaign worden gevormd. Bovendien moet in het serverConf.xml-bestand het allowUserPassword-kenmerk van de beveiligingszone zijn ingesteld op true om AEM verbinding met Adobe Campaign te autoriseren met de modus voor aanmelding/wachtwoord.

Daarnaast raadpleegt u Problemen met uw integratie tussen AEM en Adobe Campaign oplossen.

De externalizer configureren

U moet externalizer in AEM op uw auteursinstantie vormen. ExternalAlizer is de dienst OSGi die u een middelweg in een externe en absolute URL laat omzetten. Deze service biedt een centrale plaats om die externe URL's te configureren en samen te stellen.

Zie De externalizer voor algemene instructies configureren. Voor de integratie van Adobe Campaign moet u de publicatieserver op https://<host>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.commons.impl.ExternalizerImplniet richten naar localhost:4503 maar naar een server die bereikbaar is door de Adobe Campaign-console.

Als het verwijst naar localhost:4503 of een andere server die Adobe Campaign niet kan bereiken, worden uw afbeeldingen niet weergegeven op de Adobe Campaign-console.

chlimage_1-143

Geavanceerde configuraties

U kunt ook een aantal geavanceerde configuraties uitvoeren, namelijk:

 • U kunt aanpassingsvelden en -blokken beheren.
 • Deactiveer een verpersoonlijkingsblok.
 • Doelextensiegegevens beheren.

Beheren van verpersoonlijkingsgebieden en blokken

De velden en blokken die beschikbaar zijn om personalisatie aan uw e-mailinhoud in AEM toe te voegen, worden beheerd door Adobe Campaign.

Er is een standaardlijst opgegeven, maar deze kan worden gewijzigd. U kunt ook aanpassingsvelden en blokken toevoegen of verbergen.

Een aanpassingsveld toevoegen

Om een nieuw verpersoonlijkingsgebied aan die toe te voegen die reeds beschikbaar zijn, moet u het schema van Adobe Campaign nms:seedMember als volgt uitbreiden:

LET OP

Het gebied dat u moet toevoegen moet reeds via een ontvankelijke schemauitbreiding (nms:ontvanger) zijn toegevoegd. Voor meer informatie, zie Configuratie gids.

 1. Ga naar Beheer > Configuratie > Gegevensschema's in de navigatie van Adobe Campaign.

 2. Selecteer Nieuw.

  chlimage_1-144

 3. Selecteer De gegevens in de tabel uitbreiden met een extensieschema in het pop-upvenster en klik op Volgende.

  chlimage_1-145

 4. Voer de verschillende parameters van het uitgebreide schema in:

  • Schema: Selecteer de nms: seedMemberschema. De overige velden in het venster worden automatisch ingevuld.
  • Naamruimte: pas namespace van het uitgebreide schema aan.
 5. Bewerk de XML-code van het schema om het veld op te geven dat u daar wilt toevoegen. Voor meer informatie bij het uitbreiden van schema's in Adobe Campaign, verwijs naar de gids van de Configuratie.

 6. Sla uw schema op en werk vervolgens de Adobe Campaign-databasestructuur bij via het menu Tools > Advanced > Update databasestructuur in de console.

 7. Verbinding verbreken en vervolgens opnieuw verbinding maken met de Adobe Campaign-console om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe veld wordt nu weergegeven in de lijst met aanpassingsvelden die beschikbaar zijn in AEM.

Voorbeeld

Als u een veld Registratienummer wilt toevoegen, moet u de volgende elementen hebben:

 • De nms:receiving schemaversie genoemd cus:recei bevat:
<element desc="Recipient table (profiles)" img="nms:recipient.png" label="Recipients" labelSingular="Recipient" name="recipient">

 <attribute dataPolicy="smartCase" desc="Recipient registration number"
 label="Registration Number"
 length="50" name="registrationNumber" type="string"/>

</element>

De schema-extensie nms:seedMember met de naam cus:seedMember bevat:

<element desc="Seed to insert in the export files" img="nms:unknownad.png" label="Seed addresses" labelSingular="Seed" name="seedMember">

 <element name="custom_nms_recipient">
  <attribute name="registrationNumber"
  template="cus:recipient:recipient/@registrationNumber"/>
 </element>

</element>

Het veld Registratienummer maakt nu deel uit van de beschikbare verpersoonlijkingsvelden:

chlimage_1-146

Een personalisatieveld verbergen

Om een verpersoonlijkingsgebied onder die te verbergen die reeds beschikbaar zijn, moet u het schema van Adobe Campaign nms uitbreiden nms:seedMember zoals die in een verpersoonlijkingsgebied wordt gedetailleerd. Voer de volgende stappen uit:

 1. Kopieer het veld dat u wilt ophalen uit het schema nms:seedMember in het uitgebreide schema (cus:seedMember bijvoorbeeld).

 2. Voeg het advanced="true" attribuut van XML aan het gebied toe. Deze wordt niet meer weergegeven in de lijst met personalisatievelden die beschikbaar zijn in AEM.

  Als u bijvoorbeeld het veld Middennaam wilt verbergen, moet het schema cud:seedMember het volgende element bevatten:

  <element desc="Seed to insert in the export files" img="nms:unknownad.png" label="Seed addresses" labelSingular="Seed" name="seedMember">
  
   <element name="custom_nms_recipient">
    <attribute advanced="true" name="middleName"/>
   </element>
  
  </element>
  

Een aanpassingsblok deactiveren

Een van de beschikbare personalisatieklokken deactiveren:

 1. Ga naar Bronnen > Campagnebeheer > Personalisatieblokken in de navigatie van Adobe Campaign.

 2. Selecteer het verpersoonlijkingsblok dat u in AEM wilt deactiveren.

 3. Schakel het selectievakje Zichtbaar in de aanpassingsmenu's uit en sla uw wijzigingen op. Het blok wordt niet meer weergegeven in de lijst met aanpassingsblokken die beschikbaar zijn in Adobe Campaign.

  chlimage_1-147

Doelextensiegegevens beheren

U kunt de gegevens van de doeluitbreiding voor verpersoonlijking ook opnemen. De gegevens van de uitbreiding van het doel (ook genoemd "Gegevens van het Doel"), komen uit het verrijken van of het toevoegen van gegevens in een vraag in een campagnewerkschema bijvoorbeeld. Raadpleeg de secties Query's maken en Gegevens verrijken voor meer informatie.

OPMERKING

De gegevens in het doel zijn alleen beschikbaar als de AEM inhoud is gesynchroniseerd met een Adobe Campaign-levering. Zie In AEM gemaakte inhoud synchroniseren met een levering vanuit Adobe Campaign.

chlimage_1-148

Op deze pagina