Adobe Developers Live

Senaste uppdatering: 2024-01-26
Adobe Developers Live

Den 4-5 oktober 2021 sammanförde Adobe Developers Live utvecklare från Adobe och upplevelseskapare med olika bakgrunder och ett unikt syfte för att skapa fantastiska helhetsupplevelser. Denna tvådagarskonferens innehåller viktiga uppdateringar för utvecklare, tekniska sessioner och möjligheter till communitynätverk.

Adobe produktteam i Adobe Experience Cloud, Document Cloud och Creative Cloud har presenterat de senaste teknikframstegen och utvecklarverktygen för design, arbetsflöden för innehållsskapande, dokumenttjänster och hantering av kundupplevelser i olika branscher.

Håll kontakt med kollegor och delta i sessionskonversationerna i Experience League Communities.

Högdagrar

Headless Sites
Headless Sites
med Mathias Siegel, produktchef på AEM Sites


Med GraphQL for Content Fragments för AEM 6.5 och Adobe Experience Manager as a Cloud Service kan vi utforska hur Adobe Experience Manager kan användas som headless CMS.

Översikt över Adobe Experience Platform-integrering
Översikt över Adobe Experience Platform-integrering
med Eric Knee, chef Enterprise Solution Architect


Under den här sessionen får du en överblick över olika sätt som Adobe Experience Platform kan integrera i ditt ekosystem och saker att tänka på när du planerar integreringsarbetet.

Generera dokument och samla in e-signaturer i appar med Adobe Sign API
Generera dokument och samla in e-signaturer i appar med Adobe Sign API
med Ben Vanderberg, Principal Developer Evangelist


Adobe Document Generation API är en kraftfull dokumentskapningstjänst som bygger på Microsoft Word-mallar som sammanfogas med dina data. I kombination med Adobe Sign API kan utvecklare enkelt generera dynamiska dokument som är klara att bearbetas via signeringsflödet.

TIPS

Alla sessioner visas i navigeringen till vänster.

Ytterligare resurser

AEM

Adobe Experience Platform

App Builder

På denna sida