Headless Adobe Experience Manager Sites

Med GraphQL for Content Fragments för Adobe Experience Manager 6.5 och Adobe Experience Manager as a Cloud Service kan vi utforska hur Adobe Experience Manager kan användas som headless CMS. Använd ingen Adobe Experience Manager-kodning för att definiera strukturerat innehåll med Content Fragment-modeller, relationer mellan dem, optimera redigeringsupplevelsen och sedan använda GraphQL och beständiga frågor för tillgänglig, låg latens/hög genomströmningsleverans av innehållet till era program och tjänster.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186