Cataloguskenmerken

De volgende kenmerken worden herkend in cataloguskenmerkbestanden.

Catalogusbeheer

Beschrijving

CatalogFile

Pad of naam van het bijbehorende bestand met catalogusgegevens.

VignetteMapFile

Pad of naam van het bijbehorende bestand met vignettoewijzing.

IccProfileMapFile

Pad of naam van het gekoppelde ICC-profieltoewijzingsbestand.

MacroFile

Pad of naam van het bijbehorende macrodefinitiebestand.

RuleSetFile

Pad of naam van het bijbehorende bestand dat URL-regels voor voorbewerking definieert.

RootId

Catalogus-id.

RootPath

Hoofdpad voor alle brongegevensbestanden (vignetten, materialen en profielen).

TimeStamp

Standaardtijdstempel voor aanpassing.

Aanvraagkenmerken

Beschrijving

ShowOverlapObjs

Oorspronkelijke tonen/verbergen-status voor overlappende objecten.

AllowDirectUrls

Absolute src= URL's toestaan.

RootUrl

De wortel URL voor relatieve src= URLs.

OnFailObj

Gedrag wanneer obj= mislukt.

OnFailSel

Gedrag wanneer sel= mislukt.

ErrorImage

Foutafbeelding of -sjabloon.

ErrorDetail

Foutbericht met details.

CacheValidationPolicy

Beleid voor validatie van servercache.

Verlopen

De standaardtime-to-live client-cache.

UseLastModified

Schakel Laatst gewijzigde HTTP-antwoordheaders in.

TrustedDomains

Webdomeinen die toegang hebben tot SWF-responsimages.

ClientAddressFilter

IP van de cliënt adresfilter.

Standaardmateriaalkenmerken

Beschrijving

RenderSettings

Geavanceerde standaardinstellingen voor renderen.

Resolutie

Standaardresolutie van structuur/decal.

Scherp

Standaardstructuur/decal sharpening.

Kenmerken van reactieafbeelding

Beschrijving

DefaultPix

Standaardgrootte voor antwoordafbeeldingen.

MaxPix

Groottebeperking voor antwoordafbeeldingen.

ResMode

De modus voor het berekenen van nieuwe pixels voor het schalen van de antwoordafbeelding.

Verscherpen

Standaardverscherping voor antwoordafbeeldingen.

Indeling

Standaardindeling voor antwoordafbeeldingen.

JpegQuality

Standaard JPEG-kwaliteit.

TiffEncoding

TIFF-coderingsindeling.

Kleurbeheerkenmerken

Beschrijving

IccProfileRgb

Standaardkleurprofiel voor RGB-uitvoer.

IccProfileCmyk

Standaard CMYK-uitvoerkleurprofiel.

IccProfileGray

Standaardkleurprofiel voor grijswaardenuitvoer.

IccProfileSrcCmyk

Standaard CMYK-invoerkleurprofiel.

IccProfileSrcGray

Standaardkleurprofiel voor grijswaardeninvoer.

IccProfileSrcRgb

Standaard RGB-invoerkleurprofiel.

IccRenderIntent

Standaardrendering intent.

IccBlackPointCompensation

Zwartpuntcompensatie in-/uitschakelen.

IccDither

Dithering voor kleurconversie in-/uitschakelen.

Op deze pagina