Adobe Klantenondersteuning

Tickets voor ondersteuning van Admin Consoles

Ondersteuningstaarten kunnen nu worden verzonden via de Admin Console. Voor instructies over hoe te om een steunkaartje voor te leggen, herzie de sectie voor het indienen van een steunkaartje.

We werken eraan om de interactie met de klantenondersteuning van Adobe te verbeteren. Onze visie is om de supportervaring te stroomlijnen door over te stappen naar één toegangspunt, met de Adobe Admin Console. Uw organisatie heeft eenvoudig toegang tot de Adobe Klantenondersteuning. een groter zicht in uw de dienstgeschiedenis door een gemeenschappelijk systeem over producten te hebben; en vraag hulp via telefoon, Web, en praatje door één enkel portaal.

Hoe te om een Admin Console steunkaartje voor te leggen

Om een ondersteuningsticket in te dienen Admin Console, moet u de rol van Admin van de Steun hebben die door een Beheerder van het Systeem wordt toegewezen. Alleen een systeembeheerder in uw organisatie kan deze rol toewijzen. Het product, het Profiel van het Product, en andere administratieve rollen kunnen niet de de adminrol van de Steun toewijzen en kunnen niet bekijken Create Case optie gebruikt om een steunkaartje voor te leggen. Ga voor meer informatie naar de klantenservice voor bedrijven en teams documentatie.

Wijs de rol van beheerder van de Steun toe

De rol van steunbeheerder is een niet administratieve rol die toegang tot steun-verwante informatie heeft. Ondersteuningsbeheerders kunnen probleemrapporten weergeven, maken en beheren.

Om de rol van beheerder van de Steun toe te wijzen, volg de beheerdersrol voor ondernemingen bewerken instructies in de documentatie met administratieve rollen. Merk op dat slechts een systeembeheerder voor uw organisatie deze rol kan toewijzen. Ga voor meer informatie over de beheershiërarchie naar de administratieve taken documentatie.

Een ondersteuningsticket maken met Admin Console

Een ticket maken met Admin Console, selecteert u de Support in de bovenste navigatie. De Support Summary wordt weergegeven. Selecteer vervolgens de Create Case optie.

TIP

Als u de Create Case of de Support moet u contact opnemen met een systeembeheerder om de rol Support-beheerder toe te wijzen.

Tabblad Ondersteuning Admin Console

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een type uitgave kunt selecteren. Selecteer het type probleem dat het beste uw probleem of vraag beschrijft en selecteer Create Case rechtsonder.

Probleem selecteren

De Create Case wordt weergegeven. U wordt gevraagd om bepaalde informatie zoals het product, de prioriteit, de beschrijving te verstrekken, en om het even welke screenshots bij te voegen helpen de kwestie beschrijven. Selecteren Next om door te gaan.

hoofdletter maken

OPMERKING

Als de kwestie in stroomonderbrekingen of zeer ernstige onderbrekingen van een productiesysteem resulteert, wordt een telefoonaantal verstrekt voor directe hulp.

Op de volgende pagina kunt u de contactgegevens invullen en de beste tijd bieden voor Adobe Klantenondersteuning om contact met u op te nemen. Selecteer Submit rechtsonder en uw ticket wordt naar de klantenondersteuning van Adobe verzonden.

Verzendticket

Op deze pagina