Experience Cloud

Senaste uppdatering: 2023-11-01
  • Skapat för:
  • Experienced
    Admin

Den här dokumentationen gäller funktioner i det enhetliga sidhuvudet på Experience Cloud, som People tjänst (målgrupper och kundattribut), användar- och produkthantering för Experience Cloud, cookies, kontoinställningar, meddelanden och så vidare.

Om du vill få tillgång till de här tjänsterna i Experience Cloud väljer du Application Selector
Tjänstväljare.

Experience Cloud

I den här hjälpen beskrivs följande produkter och tjänster:

Bastjänst Beskrivning
Komponenter i det centrala gränssnittet Få åtkomst till kontoinställningar, sök efter produkthjälp och få tillgång till program och tjänster.
Aktivera implementeringen av Experience Cloud-tjänster Befintliga kunder kan modernisera sina applikationsimplementationer och implementera Experience Cloud. På så sätt kan ni använda kundattribut och målgruppsfunktioner i Adobe Analytics, Audience Manager och Adobe Target.
Folk - målgruppsbibliotek Målgrupper är samlingar med besökare (en lista med besökar-ID). Med Adobe Audience Library kan ni hantera översättning av besöksdata till målgruppssegmentering. Som
Personer - kundattribut Bygg upp användningsfall för realtidssamordning med hjälp av kontextuella data lagrade i händelser eller datakällor. Journey Orchestration är en programtjänst som är integrerad i Experience Platform.
Platstjänst Adobe Experience Platform Location Service är en geopositioneringstjänst. Det gör det möjligt för mobilappar med platsmedvetenhet att förstå platskontexten genom att använda avancerade och lättanvända SDK-gränssnitt tillsammans med en flexibel databas med intressepunkter (POI).
Aktivering Aktiveringen innehåller den senaste tagghanteringsprodukten Experience Platform Data Collection (Launch) och Experience Cloud Triggers.
Assets Experience Cloud Assets utgör ett enda centralt arkiv med marknadsföringsmaterial som du kan dela mellan olika program.
Administrering Lär dig mer om att logga in på Admin Console, hantera användarbehörigheter och produktprofiler för Experience Cloud samt webbläsarstöd.
Cookies Att upprätthålla kundens integritet och datasäkerhet är de viktigaste prioriteringarna på Adobe. Adobe deltar i flera integritetsorganisationer och samarbetar med integritetsreglerande organ och självreglerande principer.
OBSERVERA

Produktdokumentation för Experience Platform finns här. Teknisk dokumentation för Experience Platform utvecklare finns på Adobe Developer.

På denna sida