Digital Experience-utkast

Digitala upplevelseutkast är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

Nyheter

Aktuella utkast

miniatyrbild för Triggered Messaging och Experience Platform Blueprint

Utlös meddelanden och upplevelser med Platform som ett centralt nav.

miniatyrbild för utkast online/offline i Audience Activation

Leverera målgruppsaktiverad flerkanalsreklam.

miniatyrbild för utkast för digital beteendedatakonsolidering

Få en samlad bild av kundernas beteende i olika kanaler.

Blogginlägg

På denna sida