Insamling och förberedelse av färdplaner

Senaste uppdatering: 2023-02-08
 • Skapat för:
 • Developer
  User

Datainsamling och -förberedelse innefattar alla metoder som kan användas för att förbereda och importera data till Adobe Experience Platform. samt möjligheten att samla in data till Adobe Experience Platform Edge Network och därefter vidarebefordra data via vidarebefordran på sidan till företagets destinationer.

Datakompilering innefattar mappning av källdata till XDM-schema (Experience Data Model). Det omfattar även att utföra dataomvandlingar, inklusive datumformatering, fältdelning/sammanfogning/konverteringar samt att sammanfoga/skriva in poster på nytt. Med hjälp av dataförberedelser kan kunddata sammanställas för att ge en sammanställd/filtrerad analys, inklusive rapportering eller förberedelse av data för sammansättning av kundprofiler/datavetenskap/aktivering.

Blueprint Beskrivning Experience Cloud-program
Förberedelse och förtäring av data
 • Dataförberedelse och matningsutkast omfattar alla metoder som kan användas för att förbereda och importera data till Adobe Experience Platform.
 • Adobe Experience Platform
Datainsamling för serversidan
 • Aktivera för kända profilbaserade destinationer som e-postleverantörer, sociala nätverk och reklamdestinationer.
 • Använd offlineattribut och händelser som offlineorder, transaktioner, CRM eller lojalitetsdata tillsammans med onlinebeteenden för målinriktning och personalisering.
 • Adobe Experience Platform
 • Real-time Customer Data Platform
 • Adobe Audience Manager (valfritt)

På denna sida