Real-Time CDP med Adobe Campaign integreringsmönster

Visar hur Adobe Experience Platform och dess kundprofil i realtid och centraliserade segmenteringsverktyg kan användas med Adobe Campaign för att leverera personaliserade konversationer.


Program

 • Adobe Experience Platform Real-Time CDP
 • Adobe Campaign v7 eller Campaign Standard

Arkitektur

Referensarkitektur för Batch Messaging och Adobe Experience Platform Integration Pattern

Förutsättningar

 • Experience Platform och Campaign rekommenderas att etableras i samma IMS-organisation och att Adobe Admin Console används för användaråtkomst. Detta garanterar också att kunderna kan utnyttja lösningens väljare inifrån marknadsföringsgränssnittet

Guardrails

Adobe Campaign

 • Stöder endast driftsättning av enskilda enheter i Adobe Campaign
 • Adobe Campaign är en källa till sanning för alla aktiva profiler, dvs. profiler måste finnas i Adobe Campaign och nya profiler ska inte skapas baserat på Experience Platform.
 • Arbetsflöden för kampanjexport som kan köras högst var fjärde timme
 • XDM-scheman och datauppsättningar för Adobe Campaign brushlog, trackingLogs och adresser som inte kan levereras finns inte i lådan och måste utformas och byggas

Experience Platform CDP-segmentdelning

 • Rekommendation om 20-segmentsgräns
 • Aktiveringen är begränsad till var 24:e timme
 • Endast attribut för föreningsschema är tillgängliga för aktivering (inget stöd för array-/maps-/experience-händelser)
 • Rekommendation om högst 20 attribut per segment
 • En fil per segment av alla profiler med"realiserat" segmentmedlemskap ELLER om segmentmedlemskap läggs till som ett attribut i filen, både"realiserade" och"avslutade" profiler
 • Stöd för export till hela segment
 • Filkryptering stöds inte

Implementeringssteg

Adobe Experience Platform

Schema / Datauppsättningar

 1. Konfigurera enskilda profiler, upplevelsehändelser och scheman för flera enheter i Experience Platform, baserat på kunddata.
 2. Skapa Adobe Campaign-scheman för widthLog, trackingLog, adresser som inte kan levereras samt profilinställningar (valfritt).
 3. Skapa datauppsättningar i Experience Platform för data som ska importeras.
 4. Lägg till etiketter för dataanvändning i Experience Platform till datauppsättningen för styrning.
 5. Skapa profiler som tillämpar styrning av destinationer.

Profil/identitet

 1. Skapa alla kundspecifika namnutrymmen.
 2. Lägga till identiteter i scheman.
 3. Aktivera scheman och datauppsättningar för profilen.
 4. Ställ in sammanfogningsprinciper för olika vyer av Kundprofil i realtid (valfritt).
 5. Skapa segment för Adobe Campaign.

Källor/mål

 1. Infoga data i Experience Platform med direktuppspelnings-API:er och källanslutningar.
 2. Konfigurera Azure lagringsmål för blob som kan användas med Adobe Campaign.

Adobe Campaign

 1. Konfigurera scheman för profil, sökdata och relevanta leveransdata.
VIKTIGT

Det är viktigt att du i nuläget förstår vad datamodellen finns i Experience Platform för profil- och händelsedata så att du vet vilka data som krävs i Adobe Campaign.

Importera arbetsflöden

 1. Läs in och importera förenklade profildata till Adobe Campaign sFTP.
 2. Läs in och importera orkestrerings- och meddelandepersonaliseringsdata till Adobe Campaign sFTP.
 3. Infoga segment i Experience Platform från Azure blob via arbetsflöden.

Exportera arbetsflöden

 1. Skicka tillbaka Adobe Campaign-loggar till Experience Platform via arbetsflöden var fjärde timme (broadLog, trackingLog, non-deliverable address).
 2. Skicka tillbaka profilinställningarna till Experience Platform via konsultbaserade arbetsflöden var fjärde timme (valfritt).

Konfiguration av Mobile Push

 • Två metoder som stöds för integrering med mobila enheter för push-meddelanden:

  • Experience Platform Mobile SDK
  • Campaign Mobile SDK
 • Experience Platform Mobile SDK-väg:

  • Utnyttja Adobe Tags och tillägget Campaign Classic för att integrera med Experience Platform Mobile SDK
  • behöver kunskaper om Adobe-taggar och datainsamling
  • Behöver mobilutvecklingsupplevelse med push-meddelanden i både Android och iOS för att distribuera SDK, integrera med FCM (Android) och APNS (iOS) för att få push-token, konfigurera din app så att den tar emot push-meddelanden och hantera push-interaktioner
 • Campaign Mobile SDK

  • Följ [Kampanjens SDK-dokumentation] (Campaign Mobile SDK Följ distributionsdokumentationen som beskrivs här)
  VIKTIGT

  Om ni distribuerar Campaign SDK och arbetar med andra Experience Cloud-program måste de använda Experience Platform Mobile SDK för datainsamling. Detta skapar dubblettanrop på klientsidan på enheten.

Relaterad dokumentation

På denna sida