Oidentifierade personer

'Oidentifierade personer' mått är en Enhetsövergripande analys mått som räknar antalet besökare som CDA inte kunde identifiera.

Hur det här måttet beräknas

Om en besökare fortfarande är okänd för sammanfogningstjänsten (det kommer träffar från en enhet som inte kan tillskrivas en viss person) ökar mätvärdena.

På denna sida