Beställningar per besök

"Beställningar per besök" mått visar förhållandet mellan beställningar som besökare har gjort och det totala antalet besök på webbplatsen. Du kan använda det här måttet för att förstå konverteringsgraden för din webbplats.

Hur det här måttet beräknas

Det här måttet beräknas med hjälp av formeln Ordersdivided byVisits.

På denna sida