Skapa en klassificeringsuppsättning

Du kan använda klassificeringsuppsättningshanteraren för att skapa en klassificeringsuppsättning.

Components > Classification sets > Sets > Add

När du skapar en klassificeringsuppsättning är följande fält tillgängliga.

  • Name: Ett textfält som används för att identifiera klassificeringsuppsättningen. Det går inte att redigera det här fältet när det skapas, men du kan byta namn senare.
  • Column Name: Namnet på den första klassificeringsdimensionen som du vill skapa. Det här fältet är dimensionsnamnet som används i Analysis Workspace och kolumnnamnet när klassificeringsdata exporteras. Du kan lägga till fler kolumnnamn när klassificeringsuppsättningen har skapats.
  • Type: Alternativknappar som anger klassificeringstypen. Primära klassificeringar används vanligen. Uppslagsklassificeringar representerar Underklassificeringar.
  • Subscriptions Rapporteringssviter och dimensioner som den här klassificeringsuppsättningen gäller för. Du kan lägga till flera rapportsviter och dimensionskombinationer i en klassificeringsuppsättning.

Skapa en klassificeringsuppsättning

Om det finns en klassificeringsuppsättning för en viss rapportserie + variabel läggs klassificeringen till i schemat i stället. En given kombination av rapportserie och variabel kan inte tillhöra flera klassificeringsuppsättningar.

På denna sida