Inställningar för klassificeringsuppsättning

Konfigurera inställningarna för en klassificeringsgrupp.

Components > Classification sets > Sets > Klicka på önskat namn > Settings

Följande fält är tillgängliga på den här fliken:

  • Name: Klassificeringsuppsättningens namn.
  • Description: Beskrivning av klassificeringsuppsättningen.
  • Notify of issues: En kommaavgränsad lista med e-postadresser som meddelas om problem med den här klassificeringsuppsättningen.
  • Tags: Lägg till en eller flera taggar i den valda klassificeringsuppsättningen. Med taggar kan du ordna eller gruppera klassificeringsuppsättningar så att det blir lättare att hitta dem i framtiden.
  • Type: Typ av klassificering mellan Primary och Lookup. Primära klassificeringar används vanligtvis. Du kan inte ändra en klassificeringsuppsättnings typ efter att den har skapats.
  • Subscriptions: Rapportsviten och dimensionskombinationer som klassificeringsuppsättningen gäller för.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e