Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Opt-out verkoopondersteuning voor consumenten

Voor Adobe-reclame-Demand Side Platform (DSP)

BELANGRIJK

De inhoud van dit document is geen juridisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van juridisch advies. Raadpleeg uw juridische adviseur voor advies over de California Consumer Privacy Act.

De California Consumer Privacy Act (CCPA) is de nieuwe privacywet van Californië, die op 1 januari 2020 van kracht is. CCPA verleent de inwoners van Californië nieuwe rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie en legt gegevensbeschermingstaken op aan bepaalde entiteiten die zaken in Californië leiden. De CCPA verleent consumenten het recht om toegang te krijgen tot hun gegevens en deze te verwijderen, alsook het recht om zich te onthouden van bepaalde activiteiten die als "verkoop" van persoonlijke informatie aan derden worden aangemerkt.

Als bedrijf, zult u de persoonlijke gegevens bepalen die Adobe Experience Cloud verwerkt en namens u opslaat.

Als uw dienstverlener, biedt de Reclame van de Adobe steun voor uw zaken om aan zijn verplichtingen uit hoofde van CCPA te voldoen die op het gebruik van de producten en de diensten van de Adobe Reclame van toepassing zijn, met inbegrip van het beheren van consumentenverzoeken om toegang tot en schrapping van persoonlijke informatie en het beheren van consumentenverzoeken om van de verkoop van persoonlijke informatie te kiezen.

In dit document wordt beschreven hoe het Adobe Advertising Demand Side Platform (DSP), als dienstverlener, het recht van de consument ondersteunt om zich te onthouden van de "verkoop" van "persoonlijke informatie", zoals elke term door de CCPA wordt gedefinieerd. Het omvat informatie over hoe te om opt-out-of-verkoop verzoeken aan Adobe Advertising en hoe te om rapporten van de opt-out van uw organisatie te terugwinnen verzoeken.

Voor informatie over hoe Advertising Search; Creatief adverteren; en Advertising DCO ondersteuning van de rechten van de consument op het gebied van toegang tot en verwijdering van persoonsgegevens , zie Adobe Advertising Support for the California Consumer Privacy Act: Toegang tot consumentengegevens en ondersteuning voor verwijderen.

Voor meer informatie over de diensten van de Privacy van de Adobe voor CCPA, zie Adobe Privacy Center.

Communiceren van consumentenverzoeken om Adobe-reclame

Je kunt de aanvraag voor een opt-out bij verkoop aan de consument doorgeven met behulp van:

 • een opt-out-of-sales-segment van de CCPA dat in DSP is gecreëerd
 • de Adobe Experience Platform Privacy Service API

Methode 1: Deel CCPA uit-van-verkoop verzoeken gebruikend een CCPA Opt-Out-of-Sale Segment in DSP

OPMERKING

De gebruikers blijven in opt-out van CCPA-segmenten voor onbepaalde tijd.

 1. Meld u aan bij de account van de adverteerder in DSP op https://advertising.adobe.com/.
 2. Creeer een opt-out van CCPA van verkoop segment, en voer het segmentpixel uit om de opt-out verzoeken te vangen.

Methode 2: Deel CCPA uit-van-verkoop verzoeken gebruikend Adobe Experience Platform Privacy Service API

Adverteerders hebben alleen een Adobe Experience Cloud-organisatie-id toegewezen

 1. Implementeer een JavaScript-bibliotheek om de cookies van uw klant op te halen. Dezelfde bibliotheek, AdobePrivacy.js, wordt gebruikt voor alle Adobe Experience Cloud-oplossingen.

  BELANGRIJK

  Voor aanvragen bij sommige Adobe Experience Cloud-oplossingen is de JavaScript-bibliotheek niet vereist, maar voor aanvragen bij Adobe Advertising is deze vereist.

  U zou de bibliotheek op de Web-pagina moeten opstellen waarvan uw klanten opt-out-of-verkoop verzoeken, zoals het privacyportaal van uw bedrijf kunnen voorleggen. Met de bibliotheek kunt u Adobe-cookies ophalen (naamruimte-id: gsurferID), zodat u deze identiteiten kunt verzenden als onderdeel van een "opt-out"-aanvraag via de Adobe Experience Platform Privacy Service API.

 2. Identificeer uw organisatie-id van de Experience Cloud en zorg ervoor het met uw Adobe Advertising rekeningen wordt verbonden.

  Een Experience Cloud-organisatie-id is een alfanumerieke tekenreeks van 24 tekens die wordt toegevoegd met "@AdobeOrg". Aan de meeste klanten van Experience Cloud is een organisatie-id toegewezen. Als uw marketingteam of interne beheerder van het Adobe-systeem uw organisatie-id niet kent of niet zeker weet of deze is ingericht, neemt u contact op met de klantenservice van Adobe op gdprsupport@adobe.com. U hebt de organisatie-id nodig om aanvragen in te dienen bij de privacy-API met behulp van de imsOrgID naamruimte.

  BELANGRIJK

  Neem contact op met de Adobe Advertising-vertegenwoordiger van uw bedrijf om te bevestigen dat alle accounts van uw organisatie voor Adobe-advertenties — inclusief DSP accounts of adverteerders, Search rekeningen, en Creative of DCO accounts — zijn gekoppeld aan uw Experience Cloud-organisatie-id.

 3. De Adobe Experience Platform Privacy Service API gebruiken om indiening van "opt-out"-verzoeken reclame namens de Adobe, en de status van bestaande verzoeken te controleren.

  Zie de bijlage hieronder voor een voorbeeld van een "opt-out"-verzoek.

  OPMERKING

  Als uw bedrijf veelvoudige organisatie IDs van Experience Cloud heeft, dan moet u afzonderlijke API verzoeken voor elk verzenden. U kunt echter één API-aanvraag indienen voor meerdere Adobe Advertising-suboplossingen (Search, Creative, DSP, en DCO), met één rekening per suboplossing.

Al deze stappen zijn nodig om steun van Adobe Advertising te ontvangen. Ga voor meer informatie over deze en andere verwante taken die u moet uitvoeren met de Adobe Experience Platform Privacy Service en waar u de benodigde items kunt vinden naar https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/privacy/home.html?lang=nl-NL?lang=nl-NL.

Rapporten ophalen van consumenten die verzoeken om niet-te verkopen hebben ingediend

Adobe Advertising genereert maandelijkse rapporten van id's die klanten hebben ingediend voor een aanvraag om niet te verkopen voor de account. Elk rapport is beschikbaar als een tekstbestand met tabs als scheidingsteken en gecomprimeerd in de GZIP-indeling. De gegevens consolideren aanvragen die zijn vastgelegd met CCPA-opt-out-of-sales-segmenten die zijn gemaakt in DSP voor advertenties en alle opmerkingen die via de Privacy Service-API zijn ingediend. In de CCPA-segmenten vastgelegde gebruikers-id's worden per segment en per adverteerder geïdentificeerd. Rapporten worden gegenereerd op de eerste van elke maand voor de vorige maand. De maandelijkse gebruikerslijst voor juni is bijvoorbeeld beschikbaar op 1 juli.

U kunt koppelingen opvragen naar de maandelijkse rapporten die in de afgelopen drie maanden zijn gemaakt, vanuit DSP advertentie of via de DSP Trafficking API. Elke koppeling is zeven dagen geldig, maar wordt telkens vernieuwd wanneer een klant probeert een koppeling op te halen.

Methode 1: Consumentenrapporten uit de verkoop ophalen binnen DSP

 1. Meld u aan bij de account van de adverteerder in DSP op https://advertising.adobe.com/.
 2. De rapporten ophalen.

Methode 2: Rapporten over verkoopopties van consumenten ophalen met de DSP Reclame Trafficking API

Deze functie is beschikbaar voor organisaties die de Trafficking API. Zie de documentatie voor de Trafficking API voor meer informatie .

Als uw organisatie de opdracht Trafficking API maar is geïnteresseerd in meer informatie, neem contact op met uw Adobe accountteam.

Aanhangsel: Voorbeeld CCPA Opt-Out-of-Sale Aanvraag voor Privacy Service API-gebruikers

curl -X POST \
 https://platform.adobe.io/data/privacy/gdpr/ \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {IMS_ORG}' \
 -d '{
  "companyContexts": [
   {
    "namespace": "imsOrgID",
    "value": "{IMS_ORG}"
   }
  ],
  "users": [
   {
    "key": "DavidSmith",
    "action": ["opt-out-of-sale"],
    "userIDs": [
     {
      "namespace": "email",
      "value": "dsmith@acme.com",
      "type": "standard"
     },
     {
      "namespace": "AdCloud",
      "type": "standard",
      "value": "Wqersioejr-wdg",
     }
  ],
  "include": ["AdCloud"],
  "regulation": "ccpa"
}'

waarbij:

 • "namespace": "AdCloud" Hiermee wordt de AdCloud koekjesruimte, en de overeenkomstige waarde is de koekjesidentiteitskaart van de klant zoals die van wordt teruggewonnen AdobePrivacy.js
 • "include": ["AdCloud"] geeft aan dat het verzoek van toepassing is op reclame voor Adobe

Op deze pagina