Rapporten over verkoopopties voor consumenten ophalen

U kunt maandelijkse rapporten ophalen van id's die klanten hebben ingediend voor een aanvraag om niet te verkopen voor het account. U kunt de rapporten ophalen die in de voorafgaande drie maanden zijn gemaakt. Elke koppeling is zeven dagen geldig, maar wordt telkens vernieuwd wanneer een klant probeert een koppeling op te halen.

NOTE
U kunt optioneel rapporten met de DSP opvragen waarin de consument zich afmeldt Trafficking API. Raadpleeg de documentatie bij de Trafficking API. Als uw organisatie de opdracht Trafficking API maar u hebt meer informatie nodig. Neem contact op met uw Adobe-accountteam.
  1. Klik in het hoofdmenu op Audiences > Segments.
  2. Klik boven de segmentlijst op Access CCPA Reports.
  3. Klik op de koppeling voor een willekeurig maandrapport om een GZIP-bestand te downloaden, dat u kunt extraheren naar een tekstbestand met tabs als scheidingsteken.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa