Info CCPA Opt-out-of-Sale Segmenten en rapporten

U kunt gebruikers-id's bijhouden van een aanvraag voor een opt-out-of-sales (opt-out) voor de consument op uw website, op basis van de California Consumer Privacy Act (CCPA), door tot oprichting en uitvoering van een CCPA-opt-out-of-sales-segment. De gebruikers blijven in opt-out van CCPA-segmenten voor onbepaalde tijd.

Zodra de segmentpixel-tag is geïmplementeerd, begint de Adobe Advertising een pool met id's te verzamelen namens de adverteerder.

Rapporten over verkoopverbod voor consumenten

Adobe Advertising genereert maandelijkse rapporten van id's die klanten hebben ingediend voor een aanvraag om niet te verkopen voor de account. De gegevens consolideren aanvragen die zijn vastgelegd met CCPA-opt-out-of-sales-segmenten die zijn gemaakt in DSP en alle aanvragen die via de Privacy Service-API zijn ingediend. Rapporten worden gegenereerd op de eerste van elke maand voor de vorige maand. De maandelijkse gebruikerslijst voor juni is bijvoorbeeld beschikbaar op 1 juli.

Elk rapport is beschikbaar als een tekstbestand met tabs als scheidingsteken en gecomprimeerd in de GZIP-indeling. In de CCPA-opt-out-of-sales-segmenten vastgelegde gebruikers-id's worden per segment en per adverteerder geïdentificeerd.

U kunt koppelingen naar de maandelijkse rapporten ophalen die in de voorafgaande drie maanden zijn gemaakt, hetzij vanuit DSP, hetzij met behulp van de DSP Trafficking API. Elke koppeling is zeven dagen geldig, maar wordt telkens vernieuwd wanneer een klant probeert een koppeling op te halen.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa