Kör en anpassad rapport

OBSERVERA

Du kan också köra en anpassad rapport när du skapa eller redigera den.

  1. På huvudmenyn klickar du på Reports.

  2. I Options kolumn för rapportraden klickar du på options > Run Now.

  3. Klicka på OK.

    När rapporten är klar skickas den till alla e-postadresser som anges i rapportinställningarna.

På denna sida