Duplicera en anpassad rapport

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Skapat för:
  • User

Duplicera en anpassad rapport om du vill skapa en ny rapport med liknande inställningar.

  1. På huvudmenyn klickar du på Reports.

  2. Klicka på i kolumnen Alternativ för rapportraden options > Copy.

  3. (Valfritt) Redigera rapportinställningar efter behov.

    Rapportnamnet är som standard "<befintligt rapportnamn> #2" (eller nästa nummer i sekvensen).

  4. Klicka på Copy Custom Report

På denna sida