Välkommen till startsidan för produkt- och teknisk dokumentation om Adobe Advertising.

Användarhandböcker

Lär dig mer om de viktigaste funktionerna, åtgärderna, inställningarna och andra resurser som krävs för att hantera, optimera och rapportera om dina strategier för visningsannonsering med hjälp av Advertising DSP.

Den här användarboken förklarar de viktigaste funktionerna, uppgifterna, inställningarna och andra resurser som krävs för att hantera, spåra och rapportera om dina annonskampanjer för Search, Social och Commerce.

Lär dig mer om integreringar för Advertising DSP och Advertising Search med andra produkter och tjänster från Adobe Experience Cloud.

Lär dig mer om de säkerhets- och integritetskontroller som Adobe Advertising erbjuder för att hjälpa annonsörskunder att följa konsumentsekretesslagstiftningen.

Läs mer om policyer och riktlinjer för DSP och Advertising Search, Social, & Commerce.

Självstudiekurser

Självstudiekurser om Advertising

En samling videor och självstudiekurser om Adobe Advertising.

På denna sida