Dela en rapport i Adobe Workfront

Din Adobe Workfront-administratör ger användarna åtkomst till att visa eller redigera rapporter när de tilldelar åtkomstnivåer. Mer information om hur du beviljar åtkomst till problem finns i Bevilja åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar.

Förutom den åtkomstnivå som användare har beviljats kan du även ge dem behörighet att visa eller hantera specifika rapporter som du har åtkomst till att dela. Mer information om åtkomstnivåer och behörigheter finns i Hur åtkomstnivåer och behörigheter fungerar tillsammans.

Behörigheterna är specifika för ett objekt i Workfront och definierar vilka åtgärder man kan vidta för det objektet.

NOTE
En Workfront-administratör kan lägga till eller ta bort behörigheter för alla objekt i systemet, för alla användare, utan att vara ägare av dessa objekt.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande för att kunna dela objekt:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Granska eller högre
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Visa åtkomst eller högre till rapporter, instrumentpaneler, kalendrar

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Mer information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Visa behörigheter eller högre för rapporten

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Att tänka på när det gäller att dela rapporter

Förutom övervägandena nedan finns även Dela rapporter, instrumentpaneler och kalendrar.

 • Du kan dela rapporter som du skapar med andra personer, team, grupper, jobbroller eller företag. Du kan också dela rapporter som andra har skapat och som delats med dig.
 • Du kan också dela dem med hela organisationen eller göra dem offentliga. När du gör en rapport offentlig genereras en URL som kan delas med andra.
 • Du kan dela en enskild rapport eller dela flera rapporter från en lista med rapporter.

Olika sätt att dela rapporter

Du kan dela rapporter i Workfront på följande sätt:

 • Manuellt, enligt beskrivningen i avsnittet Dela en rapport nedan.
 • Genom att automatiskt ärva behörigheten Visa från en kontrollpanel som innehåller den delade rapporten. Mer information om hur du visar ärvda behörigheter för objekt finns i Visa ärvda behörigheter för objekt.

Dela en rapport share-a-report

Att dela en eller flera rapporter från en lista är identiskt.

 1. Gå till en lista med rapporter och välj en eller flera rapporter. Klicka sedan på Dela.

  eller

  Klicka på namnet på en rapport och klicka sedan på **Rapportåtgärder >*Delning.

 2. I rutan som visas i fältet Lägg till personer, team, roller, grupper eller företag … börjar du skriva namnet på användaren, teamet, jobbrollen, gruppen eller företaget som du vill dela rapporten med och trycker sedan på Retur när namnet visas.

 3. Om du vill justera åtkomstnivån för ett namn som du har lagt till klickar du på den nedrullningsbara menyn till höger om namnet och väljer sedan ett av alternativen nedan.

  table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Se det

  Gör att mottagaren kan visa rapporten i området Rapporter och köra den.

  Du kan klicka på Avancerade inställningar för att ange om du vill att användaren eller användarna ska kunna dela det med någon i systemet.

  Hantera det

  Ger mottagaren fullständig redigeringsåtkomst till rapporten.

  Du kan klicka på Avancerade inställningar för att ange om du vill att användaren eller användarna ska kunna ta bort rapporten från systemet och dela den med någon i systemet.

 4. (Valfritt) Upprepa de två föregående stegen för att lägga till andra namn i listan och konfigurera deras alternativ.

 5. (Valfritt) Klicka på ikonen Kugghjul i det övre högra hörnet av delningsrutan och välj sedan ett av följande alternativ:

  • Gör detta offentligt för externa användare: Välj det här alternativet om du vill generera en URL som kan delas med andra. Alla som har URL-adressen kan komma åt rapporten utan att ha någon Adobe Workfront-licens.

   note caution
   CAUTION
   Vi rekommenderar att du använder försiktighet när du delar objekt som innehåller konfidentiell information med externa användare. På så sätt kan de visa information utan att vara Workfront-användare eller del av organisationen.
   note note
   NOTE
   Om rapporten har en fråga och du delar den offentligt, måste de användare som kör rapporten vara inloggade på Workfront för att kunna köra rapporten med hjälp av uppmaningen. Om de inte kan logga in på Workfront ser de rapporten utan uppmaningen. Mer information om begränsningar för delning av rapporter med uppmaningar finns i avsnittet Begränsningar för delning av promptrapporter i artikeln Lägga till en uppmaning i en rapport.
  • Gör den här synliga systemomfattande: Välj det här alternativet så att alla i Workfront som har tillgång till rapporter kan se rapporten.

 6. Klicka på Spara.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43