Lägga till en rapport på en instrumentpanel

Du kan lägga till en rapport på en ny eller befintlig kontrollpanel direkt från en rapport. Du kan också lägga till en befintlig rapport på en kontrollpanel enligt beskrivningen i Skapa en instrumentpanel.

NOTE
Externa sökfält från anpassade formulär stöds för närvarande inte i kontrollpaneler. Du kan inte redigera fältvärdet infogat och det kanske inte visas korrekt på en kontrollpanel.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå*

Redigera åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar

Obs! Om du fortfarande inte har åtkomst frågar du Workfront-administratören om de anger ytterligare begränsningar för din åtkomstnivå. Information om hur en Workfront-administratör kan ändra åtkomstnivån finns i Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer.

Objektbehörigheter

Hantera behörigheter på kontrollpanelen

Visa behörigheter till rapporten

Mer information om hur du begär ytterligare åtkomst finns i Begär åtkomst till objekt.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Förutsättningar

Du måste skapa en rapport innan du kan lägga till den på en kontrollpanel.

Mer information om hur du skapar en rapport finns i Skapa en rapport.

Lägga till en rapport på en befintlig instrumentpanel

 1. Gå till en rapport som du har behörighet att hantera och du vill lägga till i en instrumentpanel.

 2. Klicka på Rapportåtgärder listruta.

 3. Klicka Lägg till på instrumentpanelen. Högst 10 nyligen ändrade kontrollpaneler - som ägs av den inloggade användaren - visas i ordningen för de senaste till äldsta.

 4. Välj den kontrollpanel som du vill lägga till rapporten i.

  När du har valt kontrollpanelen kan du lägga till rapporten som om du redigerar den instrumentpanelen.

Lägga till en rapport på en ny instrumentpanel

 1. Gå till en rapport som du har behörighet att hantera och du vill lägga till i en instrumentpanel.

 2. Klicka på Rapportåtgärder nedrullningsbar meny.

 3. Klicka Lägg till på instrumentpanelen och sedan klicka Ny instrumentpanel för att lägga till din rapport.
  En kontrollpanelsbyggare visas.

 4. (Valfritt) Välj en layout och ta med ytterligare rapporter på den nya instrumentpanelen.

 5. Klicka Spara+stäng för att lägga till rapporten.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43