Konfigurera kortutfall

Du kan konfigurera en styrelse så att kort arkiveras, eller"faller bort" från styrelsen, enligt ett schema. Du kan ange att kort i en viss kolumn ska dras av från anslaget på ett visst antal dagar eller veckor.

När ett kort faller utanför styrelsen arkiveras det. Du kan visa arkiverade kort med ett filter. Mer information finns i Filtrera och söka på en anslagstavla.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront plan*
Alla
Adobe Workfront licens*
Request eller högre

*Kontakta din Workfront administratör.

Konfigurera kortutfall

 1. Klicka på Main Menu icon Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfrontoch sedan klicka Boards.

 2. Gå till en styrelse. Mer information finns i Skapa eller redigera en anslagstavla.

 3. Klicka Configure till höger om ritytan för att öppna panelen Konfigurera.

 4. Expandera Cards.

 5. Aktivera Automatically archive cards from the board.

  Inställningar för kortets utfall

 6. Välj när kort ska arkiveras från styrelsen. Du kan välja upp till 8 veckor eller upp till 60 dagar.

  Datumet avgörs från när kortet senast ändrades.

 7. Välj vilken kolumn du vill ta bort kort från.

 8. Klicka Save på bekräftelsemeddelandet.

 9. Klicka Hide configure för att stänga Configure -panelen. Konfigurationsinställningarna används automatiskt när du uppdaterar ritytan.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43