Konfigurera en användares språkkontroll

Som Adobe Workfront-administratör eller Workfront Proof-administratör kan du konfigurera en användares åtkomst till att skapa och visa korrektur i Workfront och Workfront Proof.

Mer information om korrekturfunktioner för grundläggande och integrerad korrektur finns i Tillgång till korrekturfunktioner i Workfront.

Åtkomstkrav

Du måste ha följande åtkomst för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

Adobe Workfront-plan*
Alla
Adobe Workfront-licens*
Plan
Konfigurationer på åtkomstnivå*
Du måste vara Workfront-administratör eller Workfront Proof-administratör. Mer information om Workfront-administratörer finns i Bevilja användaren fullständig administrativ åtkomst.

*Kontakta Workfront-administratören om du vill veta vilken plan, licenstyp eller åtkomst du har.

Aktivera och inaktivera korrektur för en användare (endast äldre planer) enable-and-disable-proofing-for-a-user-legacy-plans-only

Om din organisation använder en äldre Select- eller Premium Workfront-plan, som Workfront-administratör, kan du aktivera och inaktivera språkfunktioner för användaren.

När du aktiverar korrektur för en användare aktiveras alternativet att användarens korrektur genereras automatiskt i Workfront.

Även om du kan aktivera en användare som korrekturanvändare måste han eller hon ha administratörsbehörighet för att kunna navigera direkt till Workfront korrekturgränssnitt från Workfront huvudmeny. Mer information om hur du kan aktivera det här alternativet för alla korrekturanvändare i ditt Workfront-system finns i Konfigurera Workfront Korrekturåtkomst via Workfront huvudmeny för alla användare.

 1. I Huvudmeny, markera Användare.

 2. Välj en användare och klicka sedan på Redigera ikon.

 3. I Åtkomst markera eller avmarkera Användaren kan skapa korrektur.

Konfigurera en användares behörighetsprofil för korrektur

Den behörighetsprofil du väljer tilldelas användarna för varje bevis som finns i organisationen.

 1. Klicka på Huvudmeny icon i det övre högra hörnet av Adobe Workfront och klicka sedan på Användare .

 2. Markera en eller flera användare och klicka sedan på Redigera.

 3. I Åtkomst klickar du på något av följande Workfront Korrektur-behörighetsalternativ i Behörighetsprofil för korrektur nedrullningsbar meny:

  note note
  NOTE
  Om du har en äldre Workfront-plan ska du kontrollera att Användaren kan skapa korrektur är aktiverat enligt anvisningarna ovan Aktivera och inaktivera korrektur för en användare (endast äldre planer).
  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Supervisor Användare kan hantera och visa alla korrektur som skapats på organisationens konto. De kan även redigera granskare som lagts till i dessa korrektur. Användare med den här behörighetsprofilen kan inte hantera användare eller redigera Workfront-korrekturinställningar.
  Manager Användare kan hantera och visa korrektur som skapats eller ägs av organisationens konto. De kan bara visa andra användares korrektur när de läggs till som granskare. Det här är en standardinställning.
  Administratör Användare får administratörsbehörighet i Workfront Proof och kan redigera kontoinställningar. Användare kan hantera och visa alla korrektur som skapats på organisationens konto. Detta inkluderar att lägga till och ta bort granskare, korrektur och kommentarer.
  Egen

  Endast tillgängligt om du har konfigurerat en anpassad behörighetsprofil i Workfront Proof.

  ANMÄRKNING:

  Se till att den behörighetsprofil du anger här inte ger högre åtkomst än användarens åtkomstnivåinställning i Workfront (se Skapa eller ändra anpassade åtkomstnivåer). Om det ger bättre åtkomst kan användaren få åtkomst till de korrektur i Workfront som han eller hon inte har åtkomst till inom Workfront.

  Detta är särskilt viktigt om du tänker tillåta alla Workfront-användare att få tillgång till Workfront Proof direkt från Workfront enligt beskrivningen i Öppna Workfront Proof från Adobe Workfront.

  Som standard har bara Workfront-administratörer tillgång till en direktlänk till Workfront Proof-webbplatsen från Workfront Global Navigation Bar.

  Den behörighetsprofil du väljer tilldelas användarna för varje bevis som finns i organisationen.

 4. Klicka Spara ändringar för att slutföra uppdateringen av användarinställningarna.

  note note
  NOTE
  När du skapar eller uppdaterar en användare i Workfront och användarens Workfront-e-postadress matchar en licensierad Workfront-korrekturanvändare aktiveras korrektur för användaren i Workfront. Mer information finns i Användarsynkronisering mellan Adobe Workfront och Workfront Proof.

Överväganden

Tänk på följande information när du anger behörigheter:

 • Om du ändrar en användares behörighetsprofil till en profil med mindre behörigheter kan användaren förlora synligheten för befintliga korrektur i Workfront. Detta kan inträffa när någon delar en uppgift med en användare inom Workfront, men inte delar det korrektur som är kopplat till uppgiften (se Dela ett korrektur i Adobe Workfront in Dela ett korrektur i Adobe Workfront).

 • Du kan bara ange Workfront Korrektur från Workfront om din Workfront-miljö är integrerad med ett Workfront Proof Premium-konto. Kontakta Workfront-administratören om du inte kan använda korrektur enligt beskrivningen i det här avsnittet.

 • Minst en användare i din Workfront-miljö måste ha administratörsbehörighet för korrektur. Ett felmeddelande visas om du försöker ta bort administratörsbehörighet för korrektur från alla användare.

 • När du ändrar en användares Workfront Access-nivå till någon annan nivå än systemadministratören, används användarens Workfront-behörighetsprofil som standard med behörigheten Hantera.

 • När du ändrar Workfront Access-nivån till Systemadministratör ändras behörigheten för Korrekturinställningar till Administratör.

Konfigurera Workfront Korrekturåtkomst via Workfront huvudmeny för alla användare configure-workfront-proof-access-via-workfront-main-menu-for-all-users

Som standard kan endast användare med administratörsbehörighet i Workfront få åtkomst till Workfront Proof enligt beskrivningen Öppna Workfront Proof från Adobe Workfront.

Du kan ge alla användare åtkomst till Workfront Korrekturknapp på Workfront huvudmeny genom att kontakta Workfront Support och lämna en begäran.

IMPORTANT
Om du tänker tillåta alla Workfront-användare att få åtkomst till Workfront Proof direkt från Workfront Global Navigation Bar kontrollerar du att behörighetsprofilen för varje användare inte ger mer åtkomst än användarens åtkomstnivå i Workfront. Detta förhindrar att användare får åtkomst till korrektur i Workfront Proof som de inte har åtkomst till inifrån Workfront. Mer information finns i Aktivera och inaktivera korrektur för en användare (endast äldre planer).

Konfigurera användaråtkomst till Desktop Proofing Viewer

Om användarna i din organisation föredrar att använda Desktop Proofing Viewer istället för Web Proofing Viewer för att granska interaktivt innehåll, kan du konfigurera Desktop Proofing Viewer så att den startas automatiskt när användare öppnar interaktiva innehållskorrektur. Mer information om detta i Desktop Proofing Viewer och hur det skiljer sig från Web Proofing Viewer finns i Förstå Desktop Proofing Viewer och Skillnader mellan Web Proofing Viewer och Desktop Proofing Viewer - översikt.

 1. I Workfront klickar du på Workfront Proof-ikonen i Global Navigation Bar för att öppna Workfront Proof.

 2. Klicka Kontoinställningar i övre högra hörnet av Workfront Proof och klicka sedan på Inställningar -fliken.

 3. Under Korrekturinställningar, i slutet av Desktop Proofing Viewer for Interactive proofing rad, klicka Inställningar.

 4. Ändra inställningarna för Desktop Proofing Viewer enligt beskrivningen i Desktop Proofing Viewer i artikeln Konfigurera korrekturinställningar för din organisation.

 5. Klicka Spara.

Konfigurera anpassade enheter för interaktiva korrektur

Du kan lägga till anpassade enheter i systemet, så att användarna kan granska interaktivt innehåll och simulera hur innehållet visas på en viss enhet när de använder Desktop Proofing Viewer. (Den här funktionen är inte tillgänglig i Web Proofing Viewer, där användare kan granska interaktivt innehåll, men bara som det visas i olika upplösningar, inte på olika enheter.)

Mer information finns i Ändra interaktiv korrekturupplösning i korrekturläsaren.

 1. Från Workfront får du tillgång till Workfront Proof-gränssnittet enligt beskrivningen i Öppna Workfront Proof från Adobe Workfront.
 2. Ändra inställningarna för Desktop Proofing Viewer enligt beskrivningen i Konfigurera anpassade enheter för korrektur i artikeln Konfigurera korrekturinställningar för din organisation.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43