Lägga till en avsnittsbrytning i ett anpassat formulär med det äldre formulärverktyget

Du kan gruppera anpassade fält och widgetar i ett anpassat formulär i avsnitt med rubriker. Detta är användbart för att ge en välordnad upplevelse till användare som fyller i formuläret. Om du dessutom behöver begränsa åtkomsten till vissa anpassade fält och widgetar för vissa användare, kan du placera dem i ett avsnitt och sedan ge åtkomst till avsnittet till endast dessa användare.

Om du till exempel behöver spåra känslig information som bara systemadministratörer ska kunna visa eller redigera, kan du skapa en avsnittsbrytning med enbart administratör och placera de känsliga fälten i det avsnittet.

De åtkomstinställningar som du väljer för ett avsnitt är direkt knutna till de behörigheter som användare har på det Workfront-objekt där det anpassade formuläret bifogas. Du kan dölja eller visa ett avsnitt baserat på om användaren har åtkomst till att visa, bidra till eller hantera objektet. Du kan också ange ett avsnitt som Endast administratör så att bara användare med en systemadministratörsåtkomstnivå kan komma åt det.

Mer information om objektbehörigheter finns i Översikt över delningsbehörigheter för objekt.

Mer information om anpassade fält och widgetar i anpassade formulär finns i Lägga till ett anpassat fält i ett anpassat formulär och Lägga till eller redigera en resurswidget i ett anpassat formulär.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.

Du måste ha följande för att kunna utföra stegen i den här artikeln:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront Alla
Adobe Workfront-licens

Nytt: Standard

Aktuell: Planera

Konfigurationer på åtkomstnivå Administrativ åtkomst till anpassade formulär

Mer information om tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Skapa och konfigurera åtkomst för ett avsnitt i ett anpassat formulär

 1. Börja skapa eller redigera ett anpassat formulär, enligt beskrivningen i Skapa eller redigera ett anpassat formulär.

 2. Lägga till anpassade fält och widgetar i formuläret, enligt beskrivningen i Lägga till ett anpassat fält i ett anpassat formulär och Lägga till eller redigera en resurswidget i ett anpassat formulär.

 3. När du fortfarande skapar eller redigerar det anpassade formuläret, på Lägg till ett fält flik, klicka Avsnittsbrytning.

 4. Fältinställningar konfigurerar du önskade alternativ för avsnittet:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Etikett

  (Obligatoriskt) Skriv en beskrivande etikett som ska visas ovanför avsnittet. Du kan när som helst ändra etiketten.

  VIKTIGT: Använd inte specialtecken i den här etiketten. De visas inte korrekt i rapporter.

  Beskrivning Skriv text om du vill förklara för användarna vad avsnittet är till för. Detta visas under avsnittets etikett i det anpassade formuläret.
  Lägg till logik

  Använd visningslogik för att ange om avsnittet ska visas i formuläret, baserat på de val som användare gör i anpassade fält med flera val när de fyller i formuläret.

  OBS! Om alla enskilda fält under en avsnittsbrytning har visningslogik och alla är dolda som ett resultat av logiken, döljs hela avsnittet i det anpassade formuläret. Detta inträffar även om visningslogik inte används för avsnittsbrytningen.

  Mer information finns i Lägga till visningslogik och hoppa över logik i ett anpassat formulär.

  Ge åtkomst

  Markera de behörigheter som användare behöver för ett objekt där det anpassade formuläret är kopplat för att visa det här avsnittet och redigera fältvärdena.

  Följande behörigheter är tillgängliga under Användare med denna åtkomst till objektet kan visa fältvärden:

  • Visa: Visa behörigheter för objektet

  • Begränsad redigering: (Endast tillgängligt om objektet är ett projekt, en uppgift, ett problem eller en användare):

   Tillåter användare att bidra till objektet om det är ett projekt, en uppgift eller ett problem.

   Tillåter användare att redigera profilen eller äger profilbehörigheten till objektet om det är en användare.

  • Redigera: Hantera behörigheter för objektet

  • Endast administratör: Åtkomstnivå för systemadministratör

  Följande behörigheter är tillgängliga under Användare med den här åtkomsten till objektet kan redigera fältvärden:

  • Begränsad redigering: (Endast tillgängligt om objektet är ett projekt, en uppgift, ett problem eller en användare):

   Om objektet är ett projekt, en uppgift eller ett problem, ger den här behörigheten användarna möjlighet att bidra till objektet

   Om objektet är en användare, ger den här behörigheten användare behörighet att redigera profilen eller äga profilbehörigheten till objektet.

  • Redigera: Hantera behörigheter för objektet

  • Endast administratör: Åtkomstnivå för systemadministratör

  Mer information om objektbehörigheter finns i Översikt över delningsbehörigheter för objekt.

  ANMÄRKNING:

  • Användare som saknar de behörigheter som du anger här kan inte se anpassade fält och widgetar i avsnittet.

   Detta gäller även om du visar fältets värden i rapporter eller använder dem i beräknade fält i textlägesrapporter.

  • För anpassade formulär för begäran/utfärdande: Om åtkomst till vyn krävs för att se fälten i avsnittsbrytningen, men administratörsåtkomst krävs för att redigera fälten, kommer avsnittet och alla fält inte att vara synliga för icke-administratörer när de fyller i formuläret. När begäran har skapats kan användare med behörigheten Visa visa fälten i avsnittet.

  • Om du kopplar flera objekttyper till formuläret kan du ändra de visnings- och redigeringsbehörigheter som är tillgängliga i de här stegen. Mer information finns i Hur flera objekttyper kan påverka avsnittsbrytningsbehörigheter i ett anpassat formulär i den här artikeln.

 5. Dra eller lägg till minst ett anpassat fält eller en widget till det nya avsnittet.

  Detta krävs innan du sparar avsnittet.

 6. Klicka Klar.

  note tip
  TIP
  Klicka Använd när som helst medan du skapar ett anpassat formulär för att spara ändringarna och behålla formuläret öppet.
 7. Om du vill fortsätta att skapa ditt anpassade formulär på andra sätt kan du fortsätta med någon av följande artiklar:

Hur flera objekttyper kan påverka avsnittsbrytningsbehörigheter how-multiple-object-types-can-affect-section-break-permissions-in-a-custom-form

Behörigheten för begränsad redigering för anpassade formuläravsnittsbrytningar är bara tillgänglig för objekttyperna Projekt, Aktivitet, Utgåva och Användare.

Om du lägger till en annan objekttyp i formuläret (Portfolio, Program, Dokument, Företag, Faktureringspost, Iteration, Expense eller Grupp) i ett anpassat formulär med en avsnittsbrytning som är konfigurerad med behörigheten Begränsad redigering, uppmanas du att växla till behörigheten Redigera, som är kompatibel med både den objekttypen och de befintliga objekttyperna i formuläret.

INFO
Exempel: I ett anpassat formulär som är associerat med projektobjekttypen konfigureras en avsnittsbrytning med behörigheten Begränsad redigering.
Du lägger till objekttypen Portfolio i formuläret, vilket innebär att behörighetsalternativet Begränsad redigering inte längre är tillgängligt för avsnittsbrytningen i formuläret.
Ett meddelande på skärmen uppmanar dig att växla till behörigheten Redigera, som är det mest lika alternativet för Begränsad redigering, och som är kompatibelt med både objekttypen och objekttypen Portfolio.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43