Förstå projektkommunikation

I den här videon får du lära dig att kommunicera med alla projektintressenter med:

  • Bra projektplanering
  • Uppdateringar
  • Aktivitetsstatus och procent slutfört
  • Problem
  • Rapporter
TIP
Om du vill skapa anteckningssökrapporten som visas i videon läser du aktiviteten i Skapa en uppgiftsrapport självstudie.
Om du vill lägga till rapporten Anteckningssökning på projektpanelen läser du aktiviteten i Skapa instrumentpaneler självstudie.

Rekommenderade självstudiekurser i detta ämne

recommendation-more-help
c9fbcf61-6d19-481e-a9ab-f54a0ae0ee8a