Visa flera mätvärden i en rapport

Du kan välja flera mätvärden att visa i en Adobe Target rapport.

Tänk på följande när du arbetar med flera mätvärden i rapporter:

 • Det finns möjlighet att visa flera mätvärden för A/B-test, Automatisk allokering, Automatiskt måloch Experience Targeting (XT) endast aktiviteter.
 • Du kan inte lägga till mer än 20 mätvärden i en rapport för en aktivitet som använder Analyser för Target (A4T). Du kan lägga till så många mätvärden som du har i din aktivitet i rapporter för aktiviteter som not använd A4T.
 • Du kan inte använda Hämtningsalternativ för att hämta rapporter till CSV om du har valt flera mätvärden. Du måste välja ett enda mått för att aktivera Download alternativ.
 • Du kan inte visa flera mått för aktiviteter som skapats före juli 2015 Target version (30 juli 2015).

Så här väljer du flera mätvärden som ska visas i rapporten:

 1. Om du vill visa en rapport klickar du på Activities klickar du på önskad aktivitet i listan och sedan på Reports -fliken.

 2. Klicka på Report Metric nedrullningsbar lista som visar Shown Metrics och Hidden Metrics listor.

  multiple_metrics, bild

  Du kan använda Search för att snabbt hitta tillgängliga mätvärden att lägga till i Shown Metrics lista.

  Observera att du kan välja flera mätvärden från båda Table View och Graph View rapportens lägen.

 3. Håll muspekaren över önskade mätvärden i Hidden Metrics lista och klicka sedan på Select för att flytta dem till Shown Metrics lista.

  eller

  Dra och släpp önskade mätvärden från Hidden Metrics till Shown Metrics lista.

  Det måste finnas minst ett mått i Shown Metrics lista.

  Du kan ändra måtten genom att dra och släppa dem i önskad ordning i dialogrutan Shown Metrics lista. Den valda ordningen visas i Table View och Graph View. Ta bort ett mått från Shown Metrics håller muspekaren över måttet och klickar sedan på X ikon.

 4. Klicka Save när du är klar.

 5. (Villkorligt) När du visar rapporten i Table Viewplacerar du muspekaren på kolumnrubriken för ett mått så att en blå pil visas. Klicka på pilen för att expandera tabellen så att Lift och Confidence för det måttet.

  multiple_metrics_table image

  Du kan bara expandera ett mått/en kolumn i taget. Klicka på pilen igen för att komprimera kolumnerna.

 6. (Villkorligt) När du visar rapporten i diagramvyn kan du välja enskilda mått att visa i listrutan:

  multiple_metrics_graph, bild

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654