Krav på användarbehörighet

Information om användarkontokraven för att skapa en Adobe Analytics-baserad aktivitet i Adobe Target (A4T).

Innan en rapportsvit kan väljas när en Analytics -aktivitet, du behöver båda Analytics användarkonto och Target användarkonto.

Dina användarkonton måste konfigureras enligt beskrivningen i följande avsnitt:

Adobe Experience Cloud section_3931A2FAD38F4A4FA92CC77B92AF3F0D

Utför följande uppgifter i Adobe Experience Cloud Admin Console:

Länka lösningskonton till din Adobe ID

Dina Analytics och Target användarkonton måste länkas till din Adobe ID.

Mer information finns i Organisationer och kontolänkning.

Konfigurera Experience Cloud-gruppmedlemskap

Du måste vara medlem i en eller flera Experience Cloud grupper som har åtkomst till Analytics och Target.

Mer information finns i Hantera användare och produkter i Experience Cloud.

Adobe Analytics section_8F404FDE9A634534AB0AA4CB3075582B

Om du vill använda A4T på en viss rapportserie måste du ha tillgång till den rapportsviten och ge åtkomst till Web Services Access grupp.

 1. I Admin Console klickar du på Analytics produktprofil och klicka sedan på Permissions -fliken.

  Du kan sedan se vilka rapportsviter profilen har åtkomst till.

 2. Kontrollera att den rapportsvit som du vill ha tillgång till i Target är en av de som anges i produktprofilen som du är en del av.

  Följande bild är ett exempel på en produktprofil som har tillgång till alla rapportsviter:

  Behörighetsfliken Admin Console

 3. Konfigurera åtkomst till Web Services Access grupp.

  Åtkomst till Web Services Access gruppera i Analytics krävs för att kunna använda Analytics som rapportkälla för Target.

Adobe Target section_26BA212D8D40443E9EE2AB327091425C

Inga ytterligare behörigheter krävs.

recommendation-more-help
3d9ad939-5908-4b30-aac1-a4ad253cd654